Aqualaiset sorvin äärellä: IT-sekatyömies-Pekka

21.10.2020 14:26

Aqualaiset sorvin äärellä: IT-sekatyömies-Pekka - Lahti Aqua

Tänään osa päivästäni vierähtää poikkeuksellisesti tietotekniikan parissa, sillä olen sopinut IT-asiantuntijamme Pekan kanssa seurailevani aamupäivän, mitä hänen työpäivänsä pitää sisällään. Huomaan aamun aikana pähkäilleeni ainakin jo kahdesti, mitenköhän tulen selviytymään päivästä IT-asiantuntijan matkassa. Olen kuullut useita kertoja puhuttavan esimerkiksi konesaleista, pilvipalveluista ja domaineista ja tiedän kokemuksesta, että IT-käsiteviidakossa pää menee nopeasti pyörälle. Olen kuitenkin valmiina ottamaan päivän haasteet vastaan ja hyppäänkin yhdeksän aikoihin Pekan työtilassa vapaana olevan satulatuolin selkään.

Pekka on valmistunut IT-tradenomiksi vuonna 2006 ja työskennellyt Lahti Aqualla IT-asiantuntijana vuodesta 2013 lähtien.

–   Olen viihtynyt erinomaisesti. Kahta samanlaista päivää ei ole tähän mennessä ollut. Lähes joka päivä on pitänyt ja saanut oppia jotain uutta. Se pitää mielenkiintoa yllä., Pekka toteaa tyytyväisenä.

Parhaillaan Pekka lukee Liikenne- ja viestintäviraston kyberturvallisuuskeskukselta tullutta sähköpostikoostetta kotimaisista ja ulkomaisista tietoturvauutisista. Kooste sisältää kuulemma aina mielenkiintoista tietoa tietoturva-asioista. Aika ajoin siellä on myös sellaista sisältöä, minkä Pekka lisää henkilöstölle luettavaksi intranetiin. Pekan työhön sisältyy paljon tiedon etsintää internetistä.

–   Etsiessäni ratkaisuja eteen tuleviin ongelmiin, englannin kielen ymmärtäminen on olennaista. Englanninkielistä tietoa löytyy internetistä huomattavasti enemmän kuin suomen kielellä kirjoitettuna, Pekka kertoo.

Vaikka englannin kielen IT-termit ovat hänellä hallussa, Lahti Aqualla työskennellessä Pekan ei ole kuitenkaan tarvinnut käyttää englantia puhekielenä.

–   Arvioisin, että englannin kielen puhetaitoni on kyllä jonkin verran heikentynyt näiden seitsemän vuoden aikana, Pekka toteaa.

Virkistävät arjen rutiinit

Aamurutiineista keskusteltaessa Pekka kertoo käyvänsä kolmena aamuna viikossa kuntosalilla. Tänä aamuna hän on pyöräillyt töihin vietettyään aamun ensimmäiset tunnit jo kuntosalilla. Hän kertoo myös olleensa pätkäpaastolla vuoden alusta lähtien, siis 10 kuukautta. Mielenkiintoni herää ja tiedustelen, miten pätkäpaasto toimii. Pekka kertoo, että hän noudattaa tällä hetkellä kyseistä paastoa viitenä päivänä viikossa, jolloin ruokailut ja vuorokauden energiansaanti keskittyvät ainoastaan klo 7-12 väliselle ajalle. Totean Pekalle sen vaativan varmastikin luontaista itsekuria, mutta Pekka kääntää keskustelun heti paaston positiivisiin puoliin. IT-asiantuntijamme kertoo painon pudonneen useita kiloja kuluneen vuoden aikana, jonka ansiosta yleinen vireystilakin on noussut. Pekka mainitsee myös ruoan arvostuksen nousseen entisestään, kun ruokailuaika on rajattu viiteen tuntiin. Korviini tämä kuulostaa hyvin erikoiselta, mutta Pekka vaikuttaa silminnähden virkeältä.

Keskustelumme taukoaa, kun huomaan Pekan viittovan ovelle päin. LVI-asiantuntijamme Jani on tullut Pekan juttusille selvittämään, voivatko he asiakaspalvelussa siirtää LVI-suunnitelmia ja piirustuksia muistitikulla asiakkaalle. Annamme hänelle käyttämättömiä muistitikkuja matkaan.

IT-asiantuntijoiden oma slangi

Pekka työskentelee hallinnon tiimissä, jossa hoidetaan keskitetysti kaikki konsernin IT-asiat. Pekan työparina toimii yhtiöön kesätöihin tullut Kenneth. Kahden miehen IT-tiimissä molemmilla on omat vastuualueensa. Pekka kertoo, että on kuluneen seitsemän vuoden aikana ollut mukana monessa eri projektissa. Tällä hetkellä käynnissä olevista isommista projekteista häntä työllistää muutaman tietojärjestelmän vaihtoprojektit. Lisäksi IT-asiantuntijoillamme on koko ajan meneillään myös pienempiä projekteja, kuten tällä hetkellä Windows 10 -järjestelmän päivitykset kaikkiin työasemiin.

–   Projekteissa työskennellessä olen luonnollisesti päässyt syventymään koko ajan enemmän konsernin IT-arkkitehtuuriin, mikä on vain positiivista, Pekka summaa.

Lisäksi hän toimii yhteyshenkilönä sovellustoimittajiin ja palveluntarjoajiin.

–   Näihin tehtäväkokonaisuuksiin sisältyy paljon ongelmanratkaisua ja kehitysasioiden koordinointia, mitkä ovat minulle mielekkäimpiä työtehtäviä, Pekka kertoo.

IT-tiimin toinen asiantuntijamme Kenneth sen sijaan vastaa pääasiassa henkilöstöllä käytössä olevien työasemien ja muiden laitteiden asennuksista ja -päivityksistä sekä apuohjelmien ylläpidosta. Kennethin työ on siis jokseenkin liikkuvampaa riippuen siitä, missä IT-tukea milloinkin tarvitaan. Molemmat miehet pitävät kuitenkin tärkeänä sisäisten asiakkaiden eli henkilöstön palvelua.

Parhaillaan Pekka kirjoittaa sähköpostia kassavirranhallintajärjestelmään liittyen. Sillä ennustetaan miten rahat tulevat riittämään määritellylle ajanjaksolle eteenpäin. Nyt integraatioalustan toimittajalta tulee saada työmääräarvio muutostyöstä. Luen Pekan kirjoittamaa sähköpostia ymmärtämättä juurikaan, mistä on kyse. Pekka tulkkaa minulle:

–   Tällä hetkellä integrointisovellus siirtää päivittäin ostolaskujenkierrätykseen käytetystä Saas-palvelusta neljä CSV-tiedostoa kassavirranhallintajärjestelmään. Kyseiseen siirtoon tulisi tehdä muutos, jossa ennen kassavirranhallintajärjestelmään siirtoa suoritetaan skripti, joka poistaa CSV-tiedostoista tietyt, määritellyt rivit.

En vieläkään ymmärrä kuulemaani, joten alamme vääntämään asiaa rautalangasta; SaaS-palvelulla (Software as Service) tarkoitetaan siis ohjelmistoa, mitä tarjotaan pilvestä. CSV (Comma-Separated Values) on tekstitiedosto, jossa tiedot on erotinmerkeillä, yleensä puolipisteellä, erotettu toisistaan omiin sarakkeisiin. Skripti sen sijaan on määritelty komentosarja, mikä halutaan toteutuvan. Päässäni raksuttaa. Jotain eroteltua tietoa halutaan siis komentosarjan avulla siirrettävän toisesta tietolähteestä toiseen. En edelleenkään ole varma, mistä on kyse, mutta huomaan silti nyökytteleväni sujuvasti.

Ajatukseni sumussa havahdun Pekan puhuvan jo puhelimeen. Luurin toisessa päässä on prosessi-insinöörimme Tapio. Pekka ja Tapio sopivat puhelimessa erään Kariniemen jätevedenpuhdistamolla olevan työaseman päivittämisajankohdasta Windows 10 -järjestelmään, jonka Pekka lupaa käydä hoitamassa. Puhelun päätyttyä, Pekka viimeistelee äsken läpikäymämme sähköpostiviestin ja lähettää sen eteenpäin.

Järjestelmien ja rajapintojen portinvartija

Pekan työpäivät kuluvat pääasiassa tietokoneella. Huomaan hänen vähän väliä tarttuvan toisella kädellään pöydällä lepäävään, harmaaseen stressipalloon. Se on pieni, mutta tärkeä tekijä siinä, että Pekka saa aktivoitua käsi- ja olkavarren alueen verenkiertoaan säännöllisesti.

Kenneth palaa päivittämästä suunnittelutiimin tietokonetta, ja kysyn häneltä, millainen Pekka on työparina. Kenneth kertoo Pekan olevan hyvin järjestelmällinen ja tarkka, jolta löytyy paljon osaamista IT-puolen asioista. Voin yhtyä näihin adjektiiveihin täysin. Pekan puhelin soi jälleen. Tällä kertaa asiakkuusjohtajamme Soile kysyy Pekan halukkuutta toimia teknisenä yhteyshenkilönä käynnistymäisillään olevan tietojärjestelmäprojektin määrittelyssä. Pekka ottaa tehtävän vastaan epäröimättä. Jään miettimään, eikö Pekkaa koskaan hirvitä olla vastuussa laajoista IT-arkkitehtuureista ja rajapinnoista eri järjestelmien välillä, mutta Pekka kokee tällaiset tilaisuudet nimenomaan mahdollisuutena kehittää omaa osaamistaan.

Pekka vaikuttaa kovin tyytyväiseltä omaan työhönsä. Hän on kuitenkin huomannut digitalisaation aiheuttavan uudenlaisia haasteita työtehtävissä onnistumiselle, kun kaikki toiminta sähköistyy ja osaaminen ei välttämättä aina vastaa vaadittua tasoa. Pekka vinkkaakin, että kaikilla työntekijöillä toimialasta riippumatta, olisi hyvä olla hallussaan perus IT-taidot, vaikka pääasiallisissa työtehtävissä ei tietokonetta tarvitsisikaan. Toisen asian, jonka Pekka haluaa nostaa esiin, on tietoturvallisuus. Lahti Aqua on toimialansa puolesta kansainvälisestikin kiinnostava kohde kyberhyökkäyksille. Jokaisen Lahti Aquan työntekijän tietoturvakäyttäytyminen voi joko parantaa tai heikentää yhteistä puolustautumista. Hyökkääjälle riittää, että onnistuu kerran. Puolustajan pitää onnistua joka kerta. Esimerkkinä Pekka mainitsee viime aikoina maailmanlaajuisesti voimakkaasti lisääntyneen sähköpostin kautta tapahtuvan O365-tunnusten kalastelun. Koskaan ei saa olla niin kiire, että ei ehtisi arvioida saamansa sähköpostiviestin turvallisuutta.

Ennen lounastaukoa pieni happihyppely tulee erittäin tarpeeseen, sillä aamupäivän päätteeksi lähdemme vielä käynnistämään Linkotornissa olevaan tietokoneeseen Windows 10 -päivityksen.