Harhaanjohtavaa markkinointia

05.07.17

Harhaanjohtavaa markkinointia - Lahti Aqua

Lahti Aqualle on tullut useita asiakasyhteydenottoja liittyen Pisaron Oy:n harhaanjohtaviin markkinointitapoihin. Pyydämme asiakkaitamme huomioimaan, että Lahti Aqualla ei ole yhteistyökumppanuutta alueella kiertävän maanrakennusalan yrityksen kanssa. Suosittelemme, että asiakkaat ottavat yhteyttä Lahti Aquan asiakaspalveluun, ennen kuin sopivat hulevesien erottelutoimenpiteistä yrityksen kanssa. Asiakaspalvelussamme voimme tarkastaa kiinteistön mahdollisuus liittyä hulevesiverkostoon.

Asiakkaidemme on tärkeää tietää, että hulevesien erottelu jätevesistä voidaan toteuttaa kahdella tapaa. Ensisijainen tapa on johtaa kiinteistön katoilta ja pihoilta sade- ja sulamisvedet sekä salaojavedet tontilla ojaan tai muuhun ympäristössä soveltuvaan paikkaan. Hulevesien johtaminen ympäristöön ei saa kuitenkaan aiheuttaa ongelmia, esim tulvia tai jäätymisiä omalle tai naapurin kiinteistölle eikä katualueelle.

Toinen tapa on johtaa hulevedet yleiseen hulevesiverkostoon. Mikäli tontilta ei löydy sopivaa purkupaikkaa hulevesille, niin hulevedet tulee johtaa hulevesiverkostoon, mikäli sellainen on alueelle rakennettu. Hulevesiverkostoon liityttäessä, tulee kiinteistön hulevesiverkosto varustaa sakkapesällisellä perusvesikaivolla. Kaivossa tulee olla pallopadotusventtiili, mikä estää runkoviemäristä sadevesien pääsyn kiinteistön salaojiin. Viemärien asennuksessa tulee myös huomioida rakennusmääräyskokoelman D1 määräykset. Liittymisestä runkohulevesiviemäriin tulee aina sopia jo suunnitteluvaiheessa Lahti Aquan asiakaspalvelun kanssa. Asiakaspalvelun tekninen neuvonta kertoo sallitun liittymiskohdan (esimerkiksi ritiläkaivo ei ole sellainen).
Pyydämme asiakkaitamme myös huomioimaan, että hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty. Tämä voi aiheuttaa tulvimisvaaran omalle ja naapurin kiinteistölle, aiheuttaa ongelmia jätevesiviemäreissä ja -puhdistamoilla sekä lisätä ylimääräisiä käyttökustannuksia jätevedenpuhdistamoilla.

Asiakaspalvelun teknisen neuvonnan yhteystiedot