Palaa Ennen rakentamista -sivulle.

Ennakkotiedot rakentajalle

Rakentaja tai rakentajan valitsema LVI-suunnittelija saa Lahti Aqua Oy:n asiakaspalvelusta ennakkotiedot vesi- ja viemärijohtosuunnitelmia varten.

Ennakkotiedoista selviää vesi- ja viemärirunkojohtojen sijainnit, tonttijohtojen liitoskohdat, viemärien liitos- ja padotuskorkeudet sekä vesijohdon painetaso runkojohdossa.


Tilaa ennakkotiedot