Häiriöviestijärjestelmän tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi

Häiriöviestijärjestelmän henkilörekisteri

2. Yleistä

Lahti Aqua Oy on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme häiriöviestijärjestelmän henkilörekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 22.2.2021.

3. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Lahti Aqua Oy
Osoite: Satamakatu 4, 15141 Lahti
Puhelin: 03 851 590
Sähköpostiosoite: lahtiaqua@lahtiaqua.fi
Y-tunnus: 0950563-8
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Mikael Bragge
Sähköpostiosoite: mikael.bragge@lahtiaqua.fi
Tietosuojavastaava: Pekka Liukkonen
Sähköpostiosoite: pekka.liukkonen@lahtiaqua.fi
Rekisterin tekninen ylläpitäjä (käsittelijä): KeyPro Oy (2357329-0)
Horsmakuja 8 A 3, 01300 Vantaa
tuki@keypro.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseen.
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään tiedottamaan Lahti Aquan toimialueen asukkaita teksti- ja ääniviesteillä vedenjakeluun liittyvistä häiriö- ja terveyttä vaarantavista tilanteista. Tämän lisäksi tietoja voidaan käyttää ennakkohuolto- ja työmaaviestintään. Henkilötietojen matkapuhelin- ja puhelinnumeroita käytetään kohdistamaan tiedote häiriön vaikutusalueen asukkaille.
Tiedotteet kohdistetaan matkapuhelin- ja puhelinnumeroiden sekä osoitteiden lisäksi henkilöiden nimien perusteella, jotta mahdollisissa terveyteen kohdistuvissa vedenjakelun häiriötilanteissa tilaaja pystyy nopeasti tarkistamaan henkilöt jotka ovat vastaanottaneet tiedotteen.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

 • Etu- ja sukunimi
 • Katuosoite (alueelliset tiedotteet)
 • Syntymäaika (tietoa käytetään varmistamaan että rekisteriin kuuluvat henkilöt ovat yli 16 vuotiaita)
 • Sähköpostiosoite (tiedotteet sähköpostin välityksellä)
 • Lankaliittymänumero (tiedottaminen ääniviestein)
 • Matkapuhelinnumero (tiedottaminen tekstiviestein)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään matkapuhelin- ja puhelinoperaattoreiden yhteystietolähteistä sekä rekisteröidyiltä itseltään.

7. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, roolin mukaisten käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden avulla. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.
Henkilötietoja käsittelevät vain Lahti Aquan määrittelemät henkilöt, jotka ovat Lahti Aquan palveluksessa, sekä Lahti Aquan toimeksiannosta rekisterin ja siihen liittyvien tietojärjestelmien ylläpitämiseen tai kehittämiseen osallistuvat kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Häiriöviestijärjestelmää varten kerättyjä ja käsittelemiä tietoja käytetään vain tiedottamistarkoituksiin eikä tietoja luovuteta muille osapuolille.

9. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeellista, ja rekisterin tekninen ylläpitäjä määrittää automaattiset rutiinit sellaisten tietojen poistamiseen, jotka eivät enää ole käytössä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme
 • kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Asiakas voi milloin vain poistaa itse lisäämänsä tiedot asiakasportaalista ohjesivulla kuvatulla tavalla.

12. Tietoa evästeistä ja vastaavista teknologioista

“Eväste” on yleisesti käytetty pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen.
Kukin eväste on erikseen asetettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu. Koska eväste on sidottu selaimeen, eikä lähtökohtaisesti ole jaettavissa eri selainten tai laitteiden välillä (ellei jokin selain, lisäosa tai muu sovellus erikseen mahdollista tätä), evästeiden hallinnoimiseksi tekemät valintasi soveltuvat lähtökohtaisesti vain kyseiseen yksittäiseen selaimeen. Eväste ei voi ajaa ohjelmistoja, eikä sitä voida käyttää virusten tai muun haitallisen koodin toimittamiseen, eikä vahingoittamaan päätelaitettasi tai tiedostojasi. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeen tai vastaavien teknologioiden käytön kautta.
Käytämme verkkosivuillamme Google Analyticsiä sen analysoimiseksi, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Google Analytics on Google Inc.:in (”Google”) tarjoama verkkoanalyysipalvelu, joka toimii käyttämällä evästeitä. Huomioithan, että Googlen sijoittamiin evästeisiin sovelletaan Googlen ehtoja ja käytäntöjä, joista löytyy lisää tietoa osoitteessa Googlen sivuilta. Voit estää Google Analyticsin käytön asentamalla selaimeen lisäosan. Huomioithan, että jos päätät estää Google Analyticsin käytön, se voi vaikuttaa verkkosivuston käyttöön ja estää sen ominaisuuksien ja toimintojen käytettävyyttä.

13. Yhteydenotot

Paras tapa jättää kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta on ottaa yhteyttä sähköpostilla, henkilökohtaisesti toimipisteissämme sekä Lahti Aquan verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Lahti Aqua Oy
Mikael Bragge tai Pekka Liukkonen
PL 247
15141 Lahti

14. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.