Tietosuojalauseke

1 Henkilötiedot

1.1 Henkilötietojen kerääminen

Lahti Aqua konserni noudattaa henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä henkilötietolakia sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä. Tiettyjen Lahti Aquan tarjoamien verkkopalveluiden käyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymällä verkkopalvelun käyttäjäksi käyttäjän antamat henkilötiedot tallennetaan Lahti Aquan asiakasrekisteriin. Lahti Aqua ei kerää eikä käsittele käyttäjiin liittyviä henkilötietolain tarkoittamia arkaluonteisia henkilötietoja.

1.2 Henkilötietojen käyttötarkoitus

Lahti Aqua käyttää asiakasrekisterin nimi- ja osoitetietoja asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittääkseen palveluitaan. Käyttäjä voi antaa verkkopalvelussa suostumuksensa siihen, että Lahti Aqua voi käyttää asiakkaan yhteystietoja Lahti Aquan toiminnan tiedottamiseen. Lahti Aqua ei luovuta henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin ulkopuolisille tahoille.

Käyttäjä voi milloin tahansa kieltää tietojensa käytön Lahti Aquan tiedottamiseen sekä tarkastaa ja korjata omat tietonsa ottamalla yhteyttä Lahti Aquan asiakaspalveluun. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa kerran vuodessa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot henkilötietolain mukaisesti.

2 Evästeet

Lahti Aqua kerää käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Tällä tavalla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalveluja käytetään, ja näin voidaan palveluja kehittää edelleen käyttäjäystävällisemmiksi. Tekniikat muun muassa mahdollistavat sen, että käyttäjän ei halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia ja salasanoja joka kerta uudelleen. Palveluiden käytöstä kerättyä tietoa ei käytetä mainontamiseen ja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Käyttäjä antaa suostumuksensa evästeiden tallentamiseen käyttäjän päätelaitteelle ja näiden tietojen käyttöön verkkoselaimensa asetuksissa. Mikäli käyttäjä päättää torjua evästeet ja muut vastaavat tekniikat, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Lahti Aquan tarjoamia verkkopalveluja.

3 Tietoturva

Lahti Aqua järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö. Lahti Aqua ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

4 Tietoturvahaavoittuvuuksista ja tietosuojaloukkauksista ilmoittaminen

Jos olet tietoturva-alan asiantuntija ja haluat ilmoittaa Lahti Aquan verkkopalveluja koskevasta tietoturvahaavoittuvuudesta tai Lahti Aquan asiakkaita koskevasta tietosuojaloukkauksesta, voit tehdä ilmoituksen palautelomakkeella.

5 Linkit palvelussa

Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamiin ja ylläpitämiin internetsivustoihin, sovelluksiin tai palveluihin. Lahti Aqua ei valvo tai tarkista linkitettyjen sivustojen, sovellusten tai palveluiden sisältöä eikä vastaa niiden oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Linkitetyt sivustot, sovellukset tai palvelut eivät ole millään lailla Lahti Aquan hallinnassa. Linkkien sisällyttäminen Lahti Aquan internetsivuun ei myöskään ole osoitus siitä, että Lahti Aqua millään lailla kannattaisi tai mainostaisi linkitetyn sivuston palveluita eikä mitään muuta Lahti Aquan ja linkitetyn sivuston, sovelluksen tai palvelun välisestä suhteesta. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Lahti Aquan internetsivuilta ja että käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja, sovelluksia ja palveluita omalla vastuullaan. Käyttäjän tulee tutustua huolellisesti linkitetyn sivuston, sovelluksen ja palvelun käyttöehtoihin ennen kyseisen aineiston käytön aloittamista.

10/2016

 

Lahti Aquan Minun Aquani -palvelun käyttöehdot

Sovelluksen kuvaus

Minun Aqua on Lahti Aquan asiakkaiden sähköinen asiointipalvelu, joka on suunniteltu helpottamaan asiakkaan asioimista Lahti Aquan kanssa. Minun Aquassani voit tarkastella sopimus-, laskutus- ja kulutustietojasi. Voit myös ilmoittaa vesimittarilukeman sekä tarvittaessa tiedot omistajan tai vuokralaisen vaihtumisesta. Lisäksi voit jättää asiakaspalveluun yhteydenottopyynnön. Kirjautumalla Minun Aquani -palveluun, löydät käyttöpaikkasi tiedot reaaliajassa, aikaan ja paikkaan katsomatta.

Yleistä

Nämä ovat Lahti Aqua-konsernin (jäljempänä ”Lahti Aqua”) Minun Aquani –palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä ”Palvelun”) käyttöä koskevat yleiset ehdot (jäljempänä ”Ehdot”) kuluttaja-asiakkaille sekä yritysasiakkaille. Palvelussa voi muun muassa hoitaa vesihuoltopalveluihin liittyviä asioita Lahti Aquan kanssa digitaalisesti vuorokauden ympäri.

Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjä”) tulee tutustua huolellisesti näihin Ehtoihin ennen Palvelun käyttämistä. Ehtoja sovelletaan kaikkiin käyttäjän toimiin Palvelussa. Käyttämällä Palvelua nämä Ehdot ovat Käyttäjää sitovat. Palvelu saattaa sisältää lisäksi joitain toimintoja koskevia erityisehtoja (kuten jakeluhäiriöiden tiedotepalveluun ja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä ehtoja), joita sovelletaan Käyttäjän toimintoihin näiden Ehtojen lisäksi.

Ehdot muodostavat sopimuksen Lahti Aquan ja Käyttäjän välillä. Ehdot määrittelevät osapuolten Palvelua koskevat oikeudet ja velvollisuudet.

Palvelun käyttöön oikeutetut

Palvelua saavat käyttää Lahti Aquan asiakkaana olevat, vähintään 18-vuotiaat Käyttäjät, jotka ovat Lahti Aquan asiakkaana joko kuluttajina tai yhteisön edustajina. Palveluun rekisteröityvän on oltava oikeustoimikelpoinen. Alle 18-vuotias voidaan rekisteröidä Palvelun käyttäjäksi huoltajan myötävaikutuksella.

Rekisteröityminen ja vastuu Palvelun käytöstä

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä sekä pyydettyjen henkilö- ja muiden tietojen luovuttamista Lahti Aqualle ennen kuin Palvelun käyttö voidaan aloittaa. Käyttäjä sitoutuu antamaan oikeat tiedot rekisteröinnin yhteydessä sekä pitämään kyseiset tiedot ajan tasalla. Yhteisöasiakkaiden osalta rekisteröitymisen saa tehdä henkilö, jolla on oikeus tehdä yhteisönsä puolesta Lahti Aquan asiakkuuteen liittyviä oikeustoimia. Lahti Aqualla ei ole velvollisuutta tarkistaa yhteisöltä Käyttäjän oikeutta rekisteröityä Palvelun Käyttäjäksi yhteisön edustajana.

Palvelua voivat käyttää kiinteistön omistajana olevat yksityisasiakkaat, isännöitsijät, taloyhtiöt sekä yritysasiakkaat. Yksityisasiakas tarvitsee Palveluun kirjautumiseen henkilökohtaiset pankkitunnukset, varmennekortin tai mobiilivarmenteen. Ensimmäisellä käyttökerralla käyttäjä tarvitsee myös viimeisimmän vesilaskun. Kotitalouksien osalta Palvelun käyttö on mahdollista vain yhden henkilön tunnuksilla, joten suosittelemme, että ensikirjautumisen tekee henkilö, joka palvelua eniten käyttää.

Yritysasiakkaat sekä taloyhtiöt tarvitsevat kirjautumiseen sähköpostiosoitteen sekä viimeisimmän vesilaskun. Isännöitsijä tarvitsee rekisteröitymiseen sähköpostiosoitteen sekä isännöitsijänumeron, jonka saa Lahti Aquan asiakaspalvelusta.

Rekisteröityminen mobiililla päätelaitteella edellyttää tiedonsiirtoa verkossa, ja tiedonsiirrosta saatetaan veloittaa Käyttäjältä mobiilidataan liittyviä maksuja.

Käyttäjän tulee noudattaa huolellisuutta käyttäjätunnuksen ja salasanan säilyttämisessä väärinkäytösten välttämiseksi, ja ilmoittaa Lahti Aqualle viivytyksettä kaikista väärinkäytöksistä. Kuluttajana oleva Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä ja kaikista oikeustoimista, joita Käyttäjän tilillä Palvelussa tehdään. Yhteisön edustajana olevan Käyttäjän osalta kyseinen yhteisö on vastuussa Palvelun käytöstä ja kaikista oikeustoimista, joita Käyttäjän tilillä Palvelussa tehdään.

Käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa rekisteröityneenä olon, jolloin Käyttäjällä ei enää ole pääsyä Palveluun. Pelkkä sovelluksen poisto Käyttäjän mobiilista päätelaitteesta ei lopeta rekisteröityneenä oloa, vaan Käyttäjän tulee lähettää lopettamista koskeva ilmoitus Lahti Aqualle näiden Ehtojen lopussa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Lahti Aqua voi lopettaa Käyttäjän rekisteröitymisen tai rajoittaa pääsyä joihinkin Palvelun osiin, jos Lahti Aqualla on perusteltu syy uskoa Käyttäjän rikkoneen Ehtoja tai käyttäjän tunnusten joutuneen ulkopuolisten tietoon. Lahti Aqua voi lakkauttaa rekisteröitymisen, jos Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana.

Sopimuksen osapuolet ja sopimuksen synty

Kun rekisteröidyt Palvelun käyttäjäksi edellä mainitulla tavalla, tämä tarkoittaa, että olet tutustunut käyttöohjeisiin, hyväksynyt ne ja olet aiemmin tehnyt vesihuoltolain mukaisen liittymis- ja käyttösopimuksen vesihuoltopalveluiden käytöstä Lahti Aquan kanssa. Sopimuksen tekemisen yhteydessä Käyttäjä on antanut oikeuden tallentaa Käyttäjää koskevat tiedot sekä kiinteistön tiedot Lahti Aquan asiakastietojärjestelmään.

Henkilötietojen käsittely

Lahti Aqua käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla toimien henkilörekisterin rekisterinpitäjänä. Käyttäjien tietoja käsitellään ja luovutetaan asiakasrekisterin rekisteriselosteessa kuvatuin tavoin.

Palvelun käyttöä kuvaavat tiedot

Lahti Aqua voi kerätä Käyttäjän päätelaitetta koskevia ja Palvelun käyttöä kuvaavia tietoja Palvelun käytön kautta ja Palvelun taustalla olevan sovelluksen avulla. Tietojen keräyksen tarkoituksena on analysoida ja kehittää Palvelua, jotta se palvelee Käyttäjiä entistä paremmin, sekä hyödyntää tietoja Palvelun kävijämäärien tilastollisessa seurannassa ja erilaisessa Palvelun toimintojen tehon mittauksessa. Kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun mainonnan tuottamiseen.

Palvelun käyttöä koskevat oikeudet ja rajoitukset

Lahti Aqua myöntää Käyttäjälle näissä Ehdoissa määritellyn rajoitetun, ei-yksinomaisen, siirtokelvottoman käyttöoikeuden Palveluun, kuluttajakäyttäjän osalta ainoastaan Käyttäjän henkilökohtaista käyttöä varten ja yhteisökäyttäjän osalta ainoastaan kyseisen yhteisön sisäistä käyttöä varten, eikä Käyttäjä saa osaksikaan käyttää Palvelua kaupallisiin tarkoituksiin.

Palvelua on sallittua käyttää vain kulloinkin voimassa olevien Ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä Palvelussa mahdollisesti erikseen annettujen ohjeiden ja ehtojen mukaisesti.

Käyttäjällä on oikeus katsella ja selata Palvelua ja sen sisältöä (jäljempänä ”Sisältö”) sekä käyttää Palveluun sisältyviä ominaisuuksia. Käyttäjä ei saa muokata tai jäljentää Palvelua tai Sisältöä millään tavoin eikä osittainkaan sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, siirtää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa Palvelua tai Sisältöä. Ohjelmiston rakenne ja tekniset toteutustavat sisältävät valmistajan liike- ja ammattisalaisuuksia. Käyttäjällä ei siksi ole oikeutta tutkia ohjelmistoa sen rakenteen tai teknisten toteutustapojen selvittämiseksi, jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua 1) lainvastaisiin, sopimattomiin tai Palvelun käyttötarkoituksen vastaisiin toimiin; 2) toimintaan, jonka tarkoituksena on keskeyttää Palvelun toiminta, vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Palvelua tai muutoin häiritä Palvelun toimintaa (mm. viruksien tai ajastettujen häiriöohjelmien sijoittaminen Palveluun); 3) muunlaiseen väärien tietojen antamiseen.

Lahti Aqualla on oikeus milloin tahansa rajoittaa Palvelun tai sen toimintojen käyttöä sekä perustellusta syystä estää Käyttäjän pääsy Palveluun. Lahti Aqua voi käyttää mainittuja oikeuksiaan ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. Lahti Aqua pidättää lisäksi oikeuden vedota kaikkiin näissä Ehdoissa määriteltyjen rajoitusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa.

Lahti Aqua ei myönnä Käyttäjälle mitään muita oikeuksia Palveluun kuin näissä Ehdoissa erikseen mainitut oikeudet. Käyttäjä vapauttaa Lahti Aquan sekä kaikki sen edustajat, johtajat ja toimihenkilöt vastuusta liittyen kaikkiin vaatimuksiin, jotka aiheutuvat Käyttäjän Palvelun käyttämisestä. Käyttäjällä ei ole oikeutta vaatia esim. vahingonkorvausta jos palvelu ei ole ollut käytettävissä tai käyttäjä on tehnyt vääriä johtopäätöksiä siellä olevien tietojen perusteella.

Immateriaalioikeudet

Palvelu ja Sisältö ovat Lahti Aquan tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, jota tekijänoikeuslait ja kansainväliset tekijänoikeussopimukset suojaavat. Kaikki Palveluun ja Sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (mm. tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) kuuluvat Lahti Aqualle tai sen yhteistyökumppaneille tai Palvelussa muuten ilmeneville tahoille. Palvelun käyttö ei anna Käyttäjälle immateriaalioikeuksia mihinkään Palvelussa olevaan tietoon tai Sisältöön. Kaikki oikeudet pidätetään.

Maksut

Lahti Aqua ei veloita Käyttäjältä maksua Palvelun käytöstä. Palvelun käyttö sisältää tiedonsiirtoa, ja Käyttäjä vastaa maailmanlaajuisesti tiedonsiirrosta aiheutuvista kustannuksistaan, sekä Palvelun käyttöön mahdollisesti liittyvien teksti- tai kuvaviestien, puheluiden tai muiden vastaavien toimien aiheuttamista kustannuksista. Lahti Aqua ei vastaa tiedonsiirron tai muiden telepalveluiden tarjonneiden palveluntarjoajien Käyttäjältä veloittamista maksuista.

Mainonta

Palvelussa esiintyviä tietoja ja sisältöjä ei käytetä mainontaan.

Palvelun saatavuus ja tekniset edellytykset

Palvelun käyttäminen saattaa edellyttää tiettyjen Lahti Aquan tai kolmannen osapuolten kehittämien ohjelmistojen lataamista. Palvelu, jotkut sen ominaisuudet sekä Palvelun toiminta voivat olla riippuvaisia verkkoyhteyksistä, käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta ja tuetuista sisällön formaateista.

Palvelun saatavuus voi vaihdella ja on yksinomaan Lahti Aquan päätettävissä, mukaan lukien palvelun maantieteellinen ja kielellinen saatavuus. Lahti Aqua voi yksinomaisen harkintansa mukaan muuttaa ja korjata Palvelua tai lopettaa sen kokonaisuudessaan tai osittain, sekä keskeyttää Palvelun käytettävyyden mm. huoltotaukojen aikana.

Vastuunrajoitukset

Lahti Aqua pyrkii siihen, että Palvelu ja Sisältö ovat Käyttäjän käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Lahti Aqua ei kuitenkaan myönnä mitään takuita Palvelun toimivuudesta tai sen Sisällöstä, vaan ne tarjotaan ”sellaisina kuin ne ovat”.

Lahti Aqua ei vastaa siitä, että Palvelu on käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Lahti Aqua ei myöskään vastaa Palvelussa välitettävien tietojen tai Sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista eikä oikeuksien loukkaamattomuudesta.

Lahti Aqua ei takaa Palvelun, sen Sisällön tai Palvelun kautta välitettävien tietojen, kuten uutiskirjeiden, tietoturvaa (mm. sitä, ettei Palvelu tai sen kautta välitettävät tiedot milloinkaan sisällä viruksia tai muita haitallisia osia) eikä vastaa siitä. Lahti Aqua ei myöskään vastaa Käyttäjän Palvelun välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista.

Lahti Aqua ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien mm. liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat Palvelun tai Sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai Palvelun tai Sisällön minkäänlaisesta muusta hyödyntämisestä tai hyödyntämättä jättämisestä, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Lahti Aqualle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Joka tapauksessa Lahti Aquan vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Vahingonkorvaukset

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Lahti Aqualle kaikki kustannukset, vahingot ja tappiot, joita Lahti Aqualle aiheutuu kolmansien tahojen esittämistä vaatimuksista, jotka perustuvat siihen, että Käyttäjä rikkoo Ehtoja tai Käyttäjä mahdollistaa kolmannen osapuolen väärinkäyttää Palvelua siten, että Käyttäjä ei ole riittävällä tavalla suojannut käyttäjätunnustaan ja salasanaansa väärinkäytöksiltä.

Muutokset ehtoihin ja siirrettävyys

Lahti Aqua pidättää oikeuden harkintansa mukaan muuttaa näitä Ehtoja ja ne tulevat voimaan kun on palvelussa tai muulla tavalla käyttäjälle siitä ilmoitettu.

Lahti Aqua voi siirtää näiden Ehtojen alaiset oikeutensa ja velvollisuutensa sen konserni-yhtiölle, ja lisäksi Lahti Aqua voi siirtää näiden Ehtojen alaiset oikeutensa kolmannelle osapuolelle liiketoiminnan myynnin, fuusion tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä taikka muutoin lain mukaisesti.

Ehtojen pätevyys

Jos jokin Ehtoihin sisältyvistä seikoista todetaan lainvoimaisella päätöksellä pätemättömäksi, ei sillä ole vaikutusta Ehtoihin muuten, ja pätemättömäksi todettu ehto korvataan Ehtojen tarkoitusta lähinnä olevalla pätevällä ehdolla. Osa Ehdoista on sellaisia, että niiden on tarkoitus jäädä ja ne jäävät voimaan senkin jälkeen, kun Käyttäjän rekisteröityminen on päättynyt.

Erimielisyydet

Lahti Aquaa ja Käyttäjää koskevat erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa. Kanne nostetaan Lahti Aquan verkostoon liitetyn kiinteistön sijaintipaikan käräjäoikeudessa, ellei yksittäistapauksessa ole toisin sovittu tai pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Palvelun ylläpitäjä

Lahti Aqua Oy
Satamakatu 2 15140 Lahti
y-tunnus: 0950563-8
Puh: 03 851 590
S-posti: lahtiaqua@lahtiaqua.fi