Älä valuta vettä mahdollisten sähkökatkojen aikana

12.12.2022 14:07

Älä valuta vettä mahdollisten sähkökatkojen aikana - Lahti Aqua

Energiamarkkinoiden poikkeuksellinen tilanne jatkuu Euroopassa käytävän sodan vuoksi aiheuttaen epävarmuuksia sähkön saatavuuteen. Vesihuolto on yhteiskunnan kannalta kriittinen toimiala ja toimivat vesihuoltopalvelut edellyttävät sähkönsaantia ympäri vuorokauden.

Lahti Aqua on informoinut sähköverkkoyhtiöitä vesihuollon sähköntarpeista ja käyttökohteista, jotta kriittiset kohteet ovat sähköverkkoyhtiöiden tiedossa.

Vedenkäyttäjillä tärkeä ja vastuullinen rooli sähkökatkoihin varautumisessa

Yhteiskunnan sähköpulan aikana Lahti Aqualla kuluu sähköä veden pumppaamiseen vesijohtoverkostossa vedenkäyttäjille, jäteveden siirtoon viemäriverkostossa jätevedenpuhdistamoille sekä tehokkaaseen jätevedenkäsittelyyn.

Lyhyiden (2 tunnin) sähkökatkojen ajan vesisäiliöt turvaavat veden toimituksen, sillä vesi tulee useimmille asiakkaille painovoimaisesti vesitornista. Kuitenkin vaikka puhdasta hanavettä on saatavissa sähkökatkon aikana, ongelmaksi voi muodostua, kun kodeissa käytetty vesi valuu painovoimaisesti viemäriin. Jätevesiviemäristä jätevesi kulkeutuu joko kiinteistön omaan jätevesipumppaamoon tai Lahti Aquan jätevesipumppaamoon, joissa pumput toimivat sähköllä. Jottei viemäriverkoston ja jätevedenpumppaamoiden kapasiteetti sähkökatkotilanteissa ylittyisi, on tärkeää minimoida vedenkulutusta sähkökatkon aikana. Kun vedenkäyttäjät eivät valuta hanavettä turhaan, estetään laajoja viemäreiden ylivuotoja ympäristöön sekä viemäritulvia kiinteistöillä, mikäli jätevedenpumppaus ei toimi normaalisti sähkökatkon aikana.

Havainnollistava video julkaistu varautumisesta sähkökatkoihin

Lahti Aqua on julkaissut havainnollistavan videon, miten varautua mahdolliseen sähköpulaan ja toimia vastuullisesti vesihuoltopalveluiden näkökulmasta. Videon pääset katsomaan tästä linkistä.

Lisäksi nettisivuille on koottu ohjeistusta, miten jokainen vedenkäyttäjä toimii vastuullisesti mahdollisten sähkökatkojen aikana.

Näin vedenkäyttäjä varautuu sähkökatkoihin vesihuoltopalveluiden näkökulmasta

  • Vältä suihkussa käyntiä sekä astioiden ja vaatteiden pesemistä.
  • Vedä wc harkiten.
  • Varaa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen, siis noin pari litra vettä henkilöä kohden vuorokaudessa.
  • Hanki tarpeen mukaan puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen.
  • Kiinteistön omistajien tulee huolehtia, että lämpimän käyttöveden järjestelmien lämpötila ei energiansäästöstä huolimatta laske niin alhaiseksi, jotta olosuhteet olisivat suotuisat legionellabakteerien kasvulle. Lämpimän käyttöveden lämpötilan tulee olla kaikkialla vesijärjestelmässä +55 C ja kylmän käyttövedenveden tulee olla alle +20 C.
  • Tarkasta kiinteistöillä mahdollisesti olevien tulvimisen estolaitteiden toimivuus ennen mahdollisia sähkökatkoja.
  • Pakkaskaudella vesijohdot ja -mittarit voivat jäätyä, jos ne ovat tilassa, jonka lämpötila pääsee laskemaan pakkaselle. Paras keino estää jäätyminen on eristää vesiputket hyvin ja pitää vesimittaritila lämpimänä.

Lisätietoa sähköpulan aikaiseen vedenkäyttöön liittyen löydät täältä.