Aqualaiset sorvin äärellä: Pienet laitokset tutuksi verkostoasentaja Jaskan matkassa

15.02.2022 10:56

Aqualaiset sorvin äärellä: Pienet laitokset tutuksi verkostoasentaja Jaskan matkassa - Lahti Aqua

Olen saapunut tänä aamuna poikkeuksellisesti klo 7 Kariniemen valvomoon. Valvomo on paikka, jossa ohjataan ja tarkkaillaan jätevedenpuhdistamoiden prosessien toimivuutta. Olen täällä, koska minulla on tarkoitus lyöttäytyä verkostoasentajamme Jaskan matkaan. Jaska vastaa tällä hetkellä pääasiassa Lahti Aquan operointialueen pienempien laitoksien toiminnasta sekä kunnossapitotöistä. Tiedän jo ennalta, että tiedossa on todellinen maakuntamatkailun täyteinen työpäivä. Maakuntamatkailulla viittaan alkuvuodesta Lahti Aquan kirjoittamaan sopimukseen Kärkölän kunnan kanssa, jonka myötä sovittiin avustamisesta Kärkölän kunnan vesi- ja viemärilaitostöissä. Sopimuksen myötä Lahti Aquan tuottamien vesihuoltopalveluiden operointialue on laajentunut entisestään ja konkreettisimmin tämä näkyy parhaillaan Jaskan ja hänen työparinsa Mikon työkalenterissa ja aikatauluissa.

Aamupäivä tulee vierähtämään siis Kärkölän jätevedenpuhdistamolla. Jaska ja Mikko ovat käyneet siellä alkuvuoden ajan keskimäärin kolmesti viikossa. Jaska kertoo minulle, että meitä on Kärkölässä odottamassa jo kertaalleen eläkkeeltä puhdistamolle työskentelemään pyydetty, entinen kunnan työntekijä Erkki. Erkin johdolla pääsemme jatkamaan tutustumista kyseisen laitoksen saloihin.

Yhdistelmä nuorta verta ja työvuosien tuomaa kokemusta

Starttaamme matkan poikkeuksellisesti henkilöautolla, koska Jaskan nosturiautossa olisi tilaa vain kahdelle. Ajomatkalla Kärkölään minulla on hyvin aikaa tutustua paremmin Jaskaan ja hänen työhistoriaansa Lahti Aqualla, sillä auton rattiin tarttuu poikkeuksellisesti tammikuussa prosessiasentajana aloittanut, Jaskan työpari Mikko.

Miehet kertovat, että yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin ja mikä positiivista, ikäpolvien ero konkretisoituu lähinnä vain tietoteknisissä asioissa.

–   Se on hyvä juttu. Meistä on ollut paljon apua puolin ja toisin. Mikko antaa it-tukea ja minä perehdytän prosessiasioihin, Jaska mainitsee tyytyväisenä.

Jaska kertoo tulleensa vuonna 1978 silloiselle vesi- ja viemärilaitokselle töihin. Hänen työnkuvansa oli tuolloin pääasiassa viemäripuolella avustaen aina tarvittaessa kaivu- ja putkirikkojen korjaustöissä. Työvuosien vieriessä ja organisaatiorakenteen järkeistyessä Jaskan työtehtävät ovat kuitenkin aina hieman muuttuneet. Esimerkiksi kuntaliitosten myötä vuonna 2015, kun Nastolan ja Hämeenkosken vesihuoltopalvelut liitettiin Lahti Aquan toiminta-alueeseen, Jaska alkoi vastaamaan pääasiassa pienempien laitosten kuten Hämeenkosken puhdistamon ja pumppaamoiden ennakoivasta kunnossapidosta. Nyt Jaskan päivittäiseen tehtävävastuuseen kuuluu myös Kärkölän ja Aurinkovuoren veden puhdistamo Asikkalassa.

Kärkölään aamutoimille

Saavumme Kärkölän puhdistamolle, jossa meitä tervehtii iloisesti puhdistamon hoitaja Erkki. Vaihdamme aamun kuulumiset valvomossa, tosin valvomo ei näytä täällä ihan samalta kuin mitä Kariniemessä; digitaaliset prosessinäytöt ovat vaihtuneet perinteisempään laitoksen ohjaintauluun, ja meillä vierähtääkin Mikon kanssa tovi sitä ihmetellessämme.

Lähdemme Erkin johdolla ottamaan näytteitä prosessin eri vaiheista. Samalla kuulen, että laitoksen läpi virtaa keskimäärin 500 – 1 500 m3 jätevettä vuorokaudessa, mikä on noin 3-8 % Kariniemen vuorokautisesti virtaamasta. Aloitamme näytteiden oton ilmastusaltaasta, josta keräämme pH:n ja puolen tunnin laskeuman. Seuraavaksi siirrymme sisätiloihin, selkeyttämöön, katsomaan näkösyvyyden ja ottamaan samalla näytteen lähtevän veden lämpötilan analysoimiseksi. Lopuksi keräämme vielä Erkin johdolla näytteet välpältä pH:n ja tulevan jäteveden lämpötilan analysoimiseksi. Erkki kertoo, että nämä ovat niitä perinteisiä aamutoimia, jotka hän tekee joka aamu.

Seuraamme Jaskan ja Mikon kanssa taka-alalla, kun Erkki kirjaa valmistuvia tuloksia perinteiseen tyyliin paperiselle lomakkeelle. Kysyessäni sähköistä raportointijärjestelmää Erkki katsoo minua hieman huvittuneena ja osoittaa samalla takanani olevaa mappirivistöä. Sieltä löytyvät kuulemma kaikki näytetulokset usealta eri vuodelta. Tietokonetta en tosiaan tästä valvomosta löydäkään.

​​​​​​​Lähdemme vielä uudelle kierrokselle, sillä nyt käymme Jaskan ja Mikon johdolla keräämässä näytepurkkeihin palautuslietteen ilmastusaltaasta, rejektiveden lingoilta sekä kuivatun lietteen lietevarastosta. Nämä näytteet viemme takaisinajomatkalla Ali-Juhakkalan käyttötarkkailulaboratorioon analysoitavaksi, ja tulokset ovat katsottavissa vuorokauden kuluessa Lahti Aquan käytössä olevasta raportointijärjestelmästä. Niiden perusteella saadaan tärkeää tietoa puhdistusprosessin toimivuudesta. Jaska mainitsee, että tulosten turvin tehdään tarvittaessa säätöjä prosessin ohjaukseen.

Jätevedenpumppaamot pellon reunamilla

Ajamme aamukahville Kärkölän Kesoilille, jossa Jaska ja Mikko suunnittelevat samalla loppuviikon työjärjestystä.

–   Työtehtävien ja työntekopaikkojen vaihtelevuus on kyllä parasta. Ei minusta olisi tekemään työtä vain yhdessä paikassa, Jaska mainitsee.

Sekä Jaska että Mikko vaikuttavat tyytyväisiltä työhönsä, mikä heijastuu heistä positiivisena asenteena. Positiivista on myös se, että korona-ajalla ei ole juurikaan ollut kuulemma vaikutusta heidän töihinsä.

Kahvien jälkeen käymme vielä Erkin johdolla katsastamassa pari jätevedenpumppaamoa. Pumppaamoita Kärkölän kunnan alueella on kaikkiaan 27 kpl, ja ne tulevat kaikki siirtymään Lahti Aquan operointivastuulle. Lumisten peltojen reunamilta löydämme kaksi Kärkölän kunnan jätevedenpumppaamoa. Samalla meille selviää, että niistä kumpikin on liitettynä samaan kaukovalvontajärjestelmään kuin mikä Lahti Aquallakin on käytössä. Tämä on hyvä uutinen, sillä kyseisen järjestelmän myötä pumppaamoilla tapahtuviin mahdollisiin toimintahäiriöihin voidaan reagoida riittävällä nopeudella eli ennen kuin ympäristölle mahdollisesti aiheutuisi niistä haittaa.

Keula kohti Hämeenkoskea

Jätämme Kärkölän taaksemme ja suuntaamme seuraavaksi kohti Hämeenkosken jätevedenpuhdistamoa. Koska laitosta pystyy ohjaamaan automaatiojärjestelmän avulla, tarvitsee Jaskan ja Mikon käydä siellä keskimäärin vain pari kertaa viikossa, joko hakemassa näytteitä tai tekemässä pieniä kunnossapitotöitä.

Tänään vuorossa on viikoittaisten näytteiden ottaminen. Mikko mittaa laitokselle saavuttuamme ferron pitoisuuden. Ferrolla poistetaan fosforia jätevedestä. Samaan aikaan Jaska tutustuttaa minut Hämeenkosken puhdistamon valvomoon. Huomaan valvomon olevan jälleen erilainen toteutus verraten Kärkölässä näkemääni ohjaintauluun. Jaska kertoo, että valvomon digitaaliselta näytöltä voidaan säätää mm. polymeerin ja ferron syöttöä sekä ajaa ylijäämälietteitä. Kuulemma myös ilmastuksen aumojen ohjaus onnistuu valvomosta.

Samaan aikaan Mikko on saanut kerätyksi näytteet lähtevästä vedestä, kiintoaineesta sekä palautuslietteestä. Pakkaudumme autoon, mutta ennen kuin pääsemme lounaspatojen ääreen, käymme viemässä kaikki aamupäivän aikana keräämämme näytteet Ali-Juhakkalan laboratorioon.

Iltapäiväksi Asikkalan Aurinkovuoreen

Tänään lounastamme Vääksyssä, sillä maakuntamatkailuhengessä iltapäivä vierähtää Aurinkovuoren veden jätevedenpuhdistamolla. Lounaspaikka on tuttu Jaskalle ja Mikolle ja miehet kehuvatkin buffan antimia, jotka maistuvat tänäänkin meille kaikille.

Puolen päivän jälkeen saavumme Aurinkovuoren puhdistamolle, jossa meitä odottaa Asikkalan kunnan vesilaitostyöntekijä Saku. Lahti Aquan viime kesänä tekemän yhteistyösopimuksen myötä Jaska ja Mikko ovat käyneet aina tarpeen vaatiessa avustamassa puhdistamon operointiin liittyvissä tehtävissä.

Koska aiemmatkin laitoskierrokset on aloitettu valvomosta, suuntaamme siis sinne katsomaan edellispäivänä otettuja näytetuloksia raportointijärjestelmästä. Samalla sovimme loppuviikon työaikatauluista Sakun kanssa. Perjantaille on nimittäin tiedossa polymeerialtaan PAX-säiliön vaihtotyö.

Loppupäivästä käymme vielä Vääksyn padolla, sillä siellä olevien pinnankorkeusantureiden avulla Lahti Aqua säätelee Vesijärven pinnan korkeutta keväästä syksyyn. Lisäksi kierrämme Kariniemeen ajaessamme pienen Komolan puhdistamon kautta tarkastaaksemme jätevedenpuhdistusprosessin hiekanerotuksen sekä välppäyksen toimivuuden.

Kariniemeen saavuttuamme kiitän mielenkiintoisesta päivästä, jonka aikana ajokilometrejä kertyi reilu 100.

Kariniemessä miehiä odottaa lämmin sauna, jonne neljän jätevedenpuhdistamon hajut ja roiskeet on hyvä huuhdella. Kotipuolessa Jaskaa odottaa jollan kunnostusprojekti, jota hän on laittanut myyntikuntoon viime viikot omassa verstaassaan. Iltaohjelmassa on kuulemma myös jokailtainen lenkki emännän kanssa. Seuraavana aamuna päivä käynnistyy jälleen ennen kuutta isolla lautasellisella puuroa.