Kiinteistön omistajat ja veden käyttäjät vastaavat omalla toiminnallaan hanaveden turvallisuudesta

30.11.2021 13:24

Kiinteistön omistajat ja veden käyttäjät vastaavat omalla toiminnallaan hanaveden turvallisuudesta - Lahti Aqua

Suomalaiset voivat luottaa vesilaitosten toimittaman veden laatuun ja siihen, että se täyttää lainsäädännön talousveden laadulle asettamat vaatimukset.

Kiinteistöjen omistajilla sekä käyttäjillä on kuitenkin tärkeä tehtävä omalta osaltaan huolehtia veden hyvästä laadusta, sillä vesi tulee vesilaitoksen verkostosta vedenkäyttäjien hanaan kiinteistöjen omien vesijohtojen ja muiden vesilaitteiden kautta. Erityisesti huonokuntoiset kiinteistöjen vesijohdot tai tonttijohdot heikentävät veden laatua.

Vesilaitosten ja terveydensuojeluviranomaisten valvontavastuu rajoittuu vesilaitosten toimittaman veden eli hanasta tulevan kylmän talousveden laatuun

Lämmin käyttövesi lämmitetään kiinteistöillä, eikä sille ole asetettu lainsäädännössä terveydellisiä laatuvaatimuksia tai ohjeellisia laatutavoitteita. Näin ollen kiinteistöjen omistajien ja käyttäjien vastuulla on omalta osaltaan varmistaa veden hyvä laatu pitämällä huolta kiinteistöjen vesijärjestelmistä.

Lämmin käyttövesi on tarkoitettu vain hygienian ylläpitoon eli pesuvedeksi, eikä se ole välttämättä laadultaan yhtä hyvää kuin kylmä talousvesi. Vesijohdoissa pitkään seisovan tai vähän vaihtuvan kylmänkin veden laatu heikkenee ja se saattaa haista ja maistua ummehtuneelta.

Lämpimän veden laatuun vaikuttavat esim. seisominen lämminvesivaraajassa sekä lämpimässä vedessä nopeammin tapahtuva mikrobikasvu sekä metallien ja muiden aineiden liukeneminen vesikalusteista. Juomiseen ja ruoanlaittoon tulisikin käyttää vain kylmää hanavettä, mikä varmistetaan veden juoksuttamisella hanasta.

Lämmin vesi maksaa

On laskettu, että ihmisen koko eliniän juomavesi maksaa vesihanasta laskettuna vain noin 80 euroa. Sen sijaan lämpimän käyttöveden osuus asuinrakennuksen energiankulutuksesta on merkittävä, sillä noin viidennes asuntojen tarvitsemasta energiasta kuluu veden lämmittämiseen.