Koronavirusta ei ole todettu Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevesinäytteissä

24.08.2020 14:57

Koronavirusta ei ole todettu Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevesinäytteissä - Lahti Aqua

Lahti Aqua on mukana THL:n koordinoimassa, huhtikuussa aloitetutussa SARS-CoV-2 jätevedessä –projektissa, jossa testataan koronaviruksen RNA:n, eli viruksen geeniperimän, esiintymistä jätevedenpuhdistamoilta kerätyistä näytteistä. Mahdollinen RNA-löydös jätevedestä ei kerro viruksen tartuttavuudesta, vaan kuvaa koronaviruksen esiintymistä viemäriverkoston piirissä olevissa kotitalouksissa.

THL:n jätevesiseurannan elokuussa valmistuneiden tulosten perusteella virusta ei ole todettu Lahdessa Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevesipuhdistamoilta otetuista näytteistä. Näyteajanjakso kattaa 24.5. – 17.8.2020 välisen ajan.

Lahti Aqua kuuluu 28 jätevedenpuhdistamon joukkoon, jotka keräävät jätevesinäytteitä kuukausittain. Lahti Aqua osallistuu näytteenottoon ainakin kuluvan vuoden loppuun asti.

Lisätietoa THL:n jätevesiseurannasta löydät täältä.