Kotimaiset vesihuoltolaitokset yhteistyöllä energiaviisaammiksi

31.08.2016 12:08

Kotimaiset vesihuoltolaitokset yhteistyöllä energiaviisaammiksi - Lahti Aqua

Lahti Aqua mukana Vesilaitosyhdistyksen ja Motivan hankkeessa.

Suomalaiset vesihuoltolaitokset etsivät uusia tapoja tehostaa energiankäyttöään Vesilaitos-yhdistyksen ja Motivan johdolla. Alan yhteishankkeessa kootaan ja jaetaan tietoa ja kokemuksia toimista ja teknisistä ratkaisuista, jotka auttavat vesilaitoksia entistä fiksummassa ja taloudellisemmassa energiankäytössä.

Suomessa on kaikkiaan noin 1 500 vesihuoltolaitosta, joiden ansiosta suomalaiset voivat nauttia maailman puhtaimmasta vesijohtovedestä. Paikalliset vesihuoltolaitokset vastaavat talousveden saatavuuden, puhdistuksen, laadun ja jakelun lisäksi vesijohto- ja viemäriverkoston toimivuudesta sekä jäteveden puhdistuksesta ja lietteen käsittelystä.

Ennen suomalaisten juomalaseihin päätymistä veden puhdistus ja pumppaus vaativat paljon energiaa. Erityisesti energiaa kuluu viemäriverkostoon palautuvan jäteveden puhdistukseen ja lietteen käsittelyyn. Suuri energiantarve tarkoittaa myös suurta energialaskua. Isoimpien kaupunkien vesihuoltolaitoksien energiakulut ylittävät helposti miljoona euroa vuosittain.

Jokainen säästetty kilowattitunti ja euro parantavat laitoksen kannattavuutta. Viimekädessä energiatehokkuus näkyy asiakkaan kukkarossa, mutta sillä on myös laajempaa merkitystä kansallisten päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa, sanoo Motivan johtava asian-tuntija Tomi Kiuru.

Vesihuoltolaitoksilla on halua toimia energiatehokkaasti. Viime vuosina on otettu käyttöön aurinkopaneeleita ja hyödynnetty jätevesien lämpöä. Omassa energiantuotannossa vesihuoltolaitokset ovat olleet pioneereja, sillä jätevedenpuhdistamoiden yhteydessä olevilla biokaasulaitoksilla on tuotettu energiaa jo useita vuosikymmeniä, toteaa vesiasiain päällikkö Saijariina Toivikko Vesilaitosyhdistyksestä.

Hankkeen tulokset palvelevat kaikkia Suomen vesihuoltolaitoksia. Hanke tuottaa käytännönläheisiä esimerkkejä ja ohjeita vesihuoltolaitoksen energiatehokkuustoimista sekä tietoa erilaisista energiatehokkuutta edistävistä ratkaisuista. Haussa on myös uudet ratkaisut, jotka avittavat vesilaitoksia fiksumpaan energiankäyttöön.

Hankkeeseen osallistuu yhteensä 14 vesihuoltolaitosta ympäri Suomen ja joukko laite-, palvelu- ja järjestelmätoimittajia. Mukana ovat HSY, Hämeenkyrön kunnan vesihuoltolaitos, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Kuopion Vesi, Kurikan Vesihuolto Oy, Lahti Aqua Oy, Lempäälän Vesi, Nokian Vesi Oy, Oulun Vesi, Turun seudun puhdistamo Oy, Turun Vesiliikelaitos, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, Vaasan Vesi ja Vihdin Vesi sekä sekä ABB Oy, Flowplus Oy, Hyxo Oy, Oilon Oy ja SKS Control Oy.

Hanketta rahoittavat Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto, Energiavirasto sekä hankkeeseen osallistuvat laite- palvelu- ja järjestelmätoimittajat.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Motiva Oy. Osallistuvat vesi-huoltolaitokset tuovat hankkeeseen oman asiantuntemuksensa sekä toteuttavat uusia energiansäästö-toimenpiteitä.

Kesällä käynnistynyt hanke päättyy vuoden 2017 lopussa.