Lahden alueen jätevesissä on havaittu edelleen koronaviruksen RNA:ta

28.10.2020 08:05

Lahden alueen jätevesissä on havaittu edelleen koronaviruksen RNA:ta - Lahti Aqua

Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jäteveden puhdistamoilta kerätyistä jätevesinäytteistä on viimeisimpien tutkimustulosten mukaan havaittu edelleen koronaviruksen RNA:ta. Näytteet on otettu 18.10.2020.

Lahti Aqua on mukana THL:n koordinoimassa, huhtikuussa aloitetutussa SARS-CoV-2 jätevedessä –projektissa, jossa testataan koronaviruksen RNA:n, eli viruksen geeniperimän esiintymistä jätevedenpuhdistamoilta kerätyistä näytteistä. Lahti Aquan jätevedenpuhdistamoilta jätevesinäytteet kerätään kahden viikon välein. Lahdessa näytteitä otetaan lisäksi raakalietteestä.

Mahdollinen RNA-löydös jätevedestä ei kerro viruksen tartuttavuudesta, vaan kuvaa koronaviruksen esiintymistä viemäriverkoston piirissä olevissa kotitalouksissa. Jätevesiseurannan avulla voidaan havaita muutokset koronaviruksen esiintymisessä kaupunkikohtaisesti, mikä auttaa ennakoimaan ja arvioimaan muutoksia myös väestön tartuntatilanteessa. Seurantaan osallistuu yhteensä 28 jätevedenpuhdistamoa eri puolilta Suomea. Lahti Aqua osallistuu näytteenottoon ainakin kuluvan vuoden loppuun asti.