Lahden jätevesissä havaittu koronavirusta

17.09.2020 09:46

Lahden jätevesissä havaittu koronavirusta - Lahti Aqua

Lahti Aquan Kariniemen sekä Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamoilta otetuissa, viimeisimmissä jätevesinäytteissä on todettu koronavirusta. Viimeisin näytteenottoajankohta sijoittuu syyskuun alkuun, jolloin näytteet kerättiin kummaltakin puhdistamolta 6.-7.9.2020. Tutkimustulokset kertovat, että koronaviruksen RNA:ta eli geeniperimää on todettu puhdistamattomasta jätevedestä kyseisen viikonlopun ajalta.

Lahti Aquan jätevedenpuhdistamoilta jätevesinäytteet kerätään tällä hetkellä kahden viikon välein, siis seuraavan kerran näytteet kerätään 20.-21.9.2020. Lahdessa näytteitä otetaan lisäksi raakalietteestä. Lahti Aqua osallistuu näytteenottoon ainakin kuluvan vuoden loppuun asti.

Lahti Aqua on mukana THL:n koordinoimassa, huhtikuussa aloitetutussa SARS-CoV-2 jätevedessä –projektissa, jossa testataan koronaviruksen RNA:n, eli viruksen geeniperimän, esiintymistä jätevedenpuhdistamoilta kerätyistä näytteistä. Mahdollinen RNA-löydös jätevedestä ei kerro viruksen tartuttavuudesta, vaan kuvaa koronaviruksen esiintymistä viemäriverkoston piirissä olevissa kotitalouksissa. Jätevesiseurannan avulla voidaan havaita muutokset koronaviruksen esiintymisessä kaupunkikohtaisesti, mikä auttaa ennakoimaan ja arvioimaan muutoksia myös väestön tartuntatilanteessa. Seurantaan osallistuu yhteensä 28 jätevedenpuhdistamoa eri puolilta Suomea.