Lahteen suunnitteilla pohjaveden pullottamiseen keskittyvä vientiyritys

30.11.2016 10:06

Lahteen suunnitteilla pohjaveden pullottamiseen keskittyvä vientiyritys - Lahti Aqua

Lahti Aqua Oy ja kansainvälinen sijoittaja ovat sopineet ainutlaatuisesta yhteistyöstä, jonka tavoitteena on toimittaa suomalaista pohjavettä pullotettuna kansainvälisille markkinoille. Monacolainen puhtaan veden hankkeisiin keskittyvä yksityissijoittaja Mr. Guy-Alain Mierczuk aikoo perustaa Lahteen suomalaisen yrityksen, joka rakentaisi Lahden Metsä-Pietilään tehtaan pulloveden tuotantoa varten. Lahden kaupungin omistama vesiyhtiö Lahti Aqua Oy toimittaisi tehtaan tuotantoon käsittelemätöntä pohjavettä. Tehtaan koko tuotanto menisi vientiin; alkuvaiheessa Eurooppaan ja Arabiemiraatteihin, myöhemmin myös Pohjois-Amerikan ja Aasian markkinoille.

Miljoonien eurojen investointi

Tehtaan rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesällä 2017, jolloin se aloittaisi toimintansa kesällä 2018.

Investointi toteutetaan joko yhdessä tai kahdessa vaiheessa. Jos investointi toteutetaan kahdessa vaiheessa, ensimmäisen vaiheen kustannukset olisivat 8-10 miljoonaa euroa. Työllistävä vaikutus rakennusaikana olisi 70-80 henkilötyövuotta ja uusia työpaikkoja syntyisi 30-40. Jos investointi toteutetaan kerralla, kustannukset olisivat 20-22 miljoonaa euroa.  Tällöin työllistävä vaikutus rakennusaikana olisi yli 150 henkilötyövuotta ja uusia työpaikkoja syntyisi 70. Lisäksi suurin osa tehtaan osto- ja alihankintapalveluista hankittaisiin Lahden alueelta.

Lahden kaupungin tekninen lautakunta käsittelee tontin myyntiä sijoittajalle kokouksessaan 13.12.2016. Tehtaan rakentava urakoitsija on valittu, ja alustavat suunnitelmat on tehty. Lopullinen suunnittelutyö käynnistetään heti kun maakauppa on saanut lainvoiman.

Salpausselän puhdas pohjavesi kiinnostaa kansainvälisillä markkinoilla

Suomen pohjaveden vientitoiminnasta on käyty keskustelua tasaisesti ilman merkittävää avausta. Jorma Ollilan Suomen brändi -työryhmä nimesi puhtaan veden yhdeksi Suomen kärkihankkeeksi muutama vuosi sitten.

”Puhdas vesi on Suomelle merkittävä vientipotentiaali, mutta toistaiseksi sitä ei ole laajemmin kaupallistettu kansainvälisille markkinoille. On hienoa, että vientitoiminta on käynnistymässä juuri Lahdessa, jonka alueella sijaitsevat niin määrältään kuin laadultaan Suomen merkittävimmät pohjavesiesiintymät”, iloitsee Lahti Aquan toimitusjohtaja Martti Lipponen.

”Lahti Aqua Oy:n tavoitteena on kasvu. Tämän sopimuksen tuoma yritysmyynnin kasvu paikkaa jo useamman vuoden jatkunutta asukkaiden vedenkulutuksen laskua. Maamme vesiliiketoiminnan kannalta hanke on merkittävä päänavaus kansainväliseen kauppaan”, jatkaa Lahti Aquan toimitusjohtaja Martti Lipponen.

”Lähtökohtana on Suomen puhdas luonto ja sen kautta syntyvä luonnon pohjavesi, jolle uskomme olevan kysyntää kilpailuilla vesimarkkinoilla; tällaista tuotetta ei vielä markkinoilla ole”, toteaa sijoittaja Alain Mierczuk.

Vesivaroissa potentiaalia myös kaupalliseen toimintaan

Lahti ja sen ympäristökunnat ovat kaikki Salpausselän alueen pohjaveden käyttäjiä. Pelkästään vesihuoltoyhtiö Lahti Aqua Oy tarjoaa pohjaveteen perustuvan vesihuollon noin 150 000 asukkaalle sekä alueen teollisuudelle. Hankkeessa Lahti Aqua toimittaisi pullovesitehtaan tuotantoon tarkoitetun käsittelemättömän raakaveden teollisuustontille Kärpäsen pohjavedenottamolta, jonka maksimituotto on  1 000 m3/vuorokaudessa. Lahti Aqua Oy:n pohjavedenottoluvat ovat yhteensä noin 55 000 m3/vrk ja keskimääräinen käyttö noin 23 000 m3/vrk.

Lisätietoja:

Martti Lipponen, Lahti Aqua Oy toimitusjohtaja, +358 40 758 9644Martti Lipponen: puhelinnumero
Alain Mierczuk, sijoittaja, +33 6380 57587Alain Mierczuk, puhelinnumero

 

Lahti Aqua -konserni
Lahden kaupungin omistama 106 vuoden ikäinen vesikonserni, jonka emoyhtiö on Lahti Aqua Oy ja tytäryhtiöt Aqua Palvelu Oy (vesihuollon operointi) ja Aqua Verkko Oy (investoinnit). Lisäksi konserniin kuluu Labio Oy, joka vastaa kompostoinnista ja biokaasun tuotannosta. Konsernin liikevaihto on noin 40 M€ ja työntekijöitä on noin 95. Yhtiön asiakkaina ovat  150 000 seudun asukasta sekä alueen teollisuus ja palvelut. Yhtiö vastaa toiminta-alueen puhtaan veden tuotannosta ja jakelusta (noin 8,3 milj m3/vuosi) sekä jäteveden puhdistuksesta. Yhtiön toimitusjohtaja on Martti Lipponen.

sijoittaja Guy-Alain Mierczuk
on syntynyt Monte-Carlossa vuonna 1973 (Monacon kansalainen). Mierczuk on toiminut yrittäjänä vuodesta 2000 alkaen. Hän on perustanut uransa aikana useita kansainvälisiä yrityksiä, kasvattanut ne ja myynyt menestyksekkäästi eteenpäin sijoittajille. Mierczuk toimii tällä hetkellä monacolaisen Alliance Partners Sarl yhtiön osakkaana ja hallituksen jäsenenä. Yrityksen päätoimiala on modulaarirakentaminen ja siihen liittyvien kokonaisvaltaisten palvelujen tarjoaminen yrityksen asiakkaille. Yhtiö on rakentanut globaalisti opiskelijataloja, hotelleja, toimistorakennuksia sekä viime vuosina myös pakolaisleirejä Saksaan yhteistyössä Saksan valtion kanssa.
Viime vuosien aikana sijoittaja on yhä enemmän alkanut keskittyä puhtaaseen veteen liittyviin liiketoimintoihin ja aloittanut toteuttamaan vesiprojekteja mm. Afrikassa. Alain Mierczuk toimii läheisessä yhteistyössä Monacon Ruhtinas Albertin perustaman säätiön kanssa. Sijoittajalle Suomi edustaa veden osalta ainutlaatuista puhtautta, erittäin korkeatasoista vesien suojelua ja kestävän kehityksen korostamista liiketoiminnassa. Kaikki nämä yhdessä ovat kilpailuvaltti maailman vesimarkkinoilla. Tämän vuoksi sijoittaja haluaa rakentaa pitkäkestoisen liiketoiminnan Suomen, Lahden kaupungin ja Lahti Aqua Oy:n kanssa.