Lah­te­lai­set tyy­ty­väi­sim­piä juo­ma­ve­den laa­tuun

23.02.2023 13:47

Lah­te­lai­set tyy­ty­väi­sim­piä juo­ma­ve­den laa­tuun - Lahti Aqua

Lahtelaisten tyytyväisyyttä palveluihin selvitettiin Kaupunki- ja kuntapalvelut -kyselyllä vuoden 2022 lopussa. Parasta palautetta asukaskyselyssä annettiin juomaveden laadusta. Lahtelaiset antoivat kiitosta myös kirjastopalveluista sekä kuntoradoista ja ulkoilureiteistä.

Kysely lähetettiin vuoden 2022 loka-marraskuussa 2100:lle satunnaisesti valitulle 18–79 -vuotiaalle lahtelaiselle. Kyselyyn vastasi yhteensä 550 henkilöä, vastausprosentti oli 26,9 %. Vastaajista noin puolet oli yli 65-vuotiaita. Kyselyn toteutti FCG Finnish Consulting Group Oy.

Kaupunki- ja kuntapalvelut Lahdessa 2022 tulokset