Lahti Aqua aloittaa etäluettavien vesimittareiden asennukset

22.01.2024 09:15

Lahti Aqua aloittaa etäluettavien vesimittareiden asennukset - Lahti Aqua

Lahti Aqua on selvittänyt kattavasti veden etäluennan mahdollisuuksia viime vuosien aikana. Helmikuussa käynnistyy etäluettavien vesimittareiden asennukset Kariston alueella. Etäluettavien vesimittareiden vaihdot aloitetaan omakotitaloista. Vuoden 2024 aikana tullaan asentamaan 1000 etäluettavaa vesimittaria.

Veden etäluentaan siirtyminen on investointi tulevaisuuteen

Veden etäluentaan siirtyminen on merkittävä digitaalinen harppaus vesihuoltoalalla, jonka on mahdollistanut etenkin akkutekniikan kehittyminen, joita etäluettavissa vesimittareissa hyödynnetään. Lahti Aqua näkee etäluettaviin vesimittareihin siirtymisen investointina tulevaisuuteen, joka tulee parantamaan niin asiakaspalvelua kuin vesihuollon omaisuudenhallintaa. Tulevaisuudessa Lahti Aqua tulee hyödyntämään etäluennasta saatavia tietoja vesitaselaskennassa sekä verkostonhallinnassa.

Ensimmäiset asennettavat etäluettavat mittarit käyttävät tiedonsiirtona Digitan Lora ja Elisan NB-IoT –verkkoa. Lahti Aqua on suunnitellut etäluentaan siirtymisen siten, että tulevaisuudessa on mahdollista asentaa eri mittaritoimittajien vesimittareita.

Asiakkaiden vedenkulutuksen seuranta muuttuu kulutuksen mukaiseksi

Etäluettavien vesimittareiden myötä asiakkaiden vedenkulutuksen seuranta helpottuu ja muuttuu kulutukseen perustuvaksi, jolloin arviolaskutus jää kokonaan pois ja laskutus selkeytyy. Tähän asti Lahti Aqua on asentanut mekaanisia vesimittareita, jolloin asiakas on ilmoittanut mittarilukeman yhtiölle. Vesilaskutus on näin ollen perustunut vuosikulutusarvioon ja kerran vuodessa lähetettävään tasauslaskuun. Jatkossa näiden asiakkaiden ei enää tarvitse ilmoittaa vesimittarilukemaa, kun tieto siirtyy Lahti Aqualle automaattisesti.

Minun Aquani -palvelusta asiakas voi seurata kulutuksen mukaista vedenkulutusta. Tämä parantaa esimerkiksi kiinteistössä mahdollisesti esiintyvien vuotojen todentamista, jolloin asiakas pystyy reagoimaan niihin nopeammin.

Ajanvaraus etäluettavan vesimittarin vaihtotyölle tehdään Lahti Aquan sähköisestä ajanvarauskalenterista

Lahti Aqua on ottanut käyttöön sähköisen ajanvarauskalenterin helpottaakseen niin asiakkaiden kuin mittariasentajien työtä. Kalenteri tarjoaa automaattisesti vapaita aikoja sen alueen asukkaille, jossa vaihtotyö on käynnissä.

Lahti Aqua informoi tekstiviestillä kausivaihtoalueen asukkaita mahdollisuudesta varata aika etäluettavan vesimittarin vaihtotyölle. Jos asukkaan tiedot eivät löydy Lahti Aquan tekstiviestijärjestelmästä, lähestytään heitä perinteisesti kirjeellä. Etäluettavan vesimittarin vaihtotyöstä ei laskuteta asiakasta.

Asennuksissa edetään asuinalueittain, jotta mittareiden elinkaaren hallinta on helpompaa ja taloudellisempaa. Lisäksi etäluettava vesimittari tullaan jatkossa vaihtamaan myös jäätyneiden ja rikkoutuneiden mittareiden tilalle sekä mittareiden määräaikaisvaihtojen yhteydessä.

Asiakkaiden on mahdollista käydä lisäämässä omat yhteystietonsa Lahti Aquan tekstiviestijärjestelmään tästä.

Veden etäluennan tila Suomessa

Suomen Vesilaitosyhdistys ry on julkaissut Veden etäluennan hyvät käytännöt -oppaan, jonka tavoitteena on tukea vesihuoltolaitoksia mahdollisimman sujuvassa etämittaukseen siirtymisessä ja etäluennan hyötyjen realisoitumisessa. Oppaan laadinnan yhteydessä toteutettiin mm. vesilaitoksille suunnattu kysely etäluennan nykytilasta Suomessa ja Euroopassa. Kyselyyn vastasi 74 suomalaista ja 15 ulkomaista laitosta.

Suurin osa vastanneista suomalaisista laitoksista oli kokoluokaltaan 1000–5 000 käyttöpaikan laitoksia. Vastanneista suomalaisista laitoksista 43 eli 58 %, oli siirtymässä tai siirtynyt veden etäluentaan. Vastausten mukaan etäluettavilta mittareilta saatavaa dataa hyödynnetään toistaiseksi lähinnä laskutuksessa. Vastaajista 26 laitosta eli 35 % kertoi siirtyneensä kulutukseen perustuvaan laskutukseen. Osa laitoksista kertoi hyödyntävänsä dataa myös vesitaselaskennassa sekä tarkkailevansa kiinteistöjen vedenkulutusta.

Laitoksilla yleisimmin käytössä olevana tiedonsiirtotekniikkana hyödynnetään Digitan LoRaWAN-verkkoa. Kyselyyn vastanneista suomalaisista laitoksista 19 eli noin 26 % on tarjota asiakkailleen asiakasportaali kiinteistökohtaisten veden kulutustietojen tarkasteluun.

 

Lisätiedot:
Lahti Aqua Oy:n vedentuotannon ja -jakelun käyttöpäällikkö Venla Avelin 03 851 5975