Lahti Aqua konsernin tilinpäätös 2016

22.02.2017 11:08

Lahti Aqua konsernin tilinpäätös 2016 - Lahti Aqua

Konserni ylitti budjetoidut taloudelliset tavoitteet. Kokonaistulot kasvoivat vuositasolla noin 11 % ja ylsivät ensi kerran yli 40 M€:n. Konsernin toiminta-alue laajeni merkittävästi; Kuntaliitoksen kautta Nastolaan sekä Hollolan palvelusopimuksen kautta Hämeenkoskelle. Konserni tuottaa vesihuoltopalvelut näin ollen noin 145 000 asukkaalle ja alueen elinkeinoelämälle kasvaen maamme viidenneksi suurimmaksi vesihuoltotoimijaksi. Liikevaihdon kasvu kertyi toiminta-alueen laajentumisen kautta sekä päätuotteiden veden myynnin (+3,2%) ja jäteveden laskutuksen (+2,1%) kokonaiskasvusta edellisen vuoden tasolta. Kotitalouksien kulutus kasvoi noin 0,5 %:lla ja muu on teollisuuden kulutuksen muutosta. Uusien liittyjien määrä (154) säilyi edellisen vuoden tasolla. Konsernin kokonaistulot olivat 41,1 M€ (vuonna 2015 37,0 M€), josta vesiliiketoiminta 36,5 M€. Liikevoitto oli 7,6 M€ (7,0 M€) ja tulos 2,7 M€ (2,2 M€). Kannattavuustavoitteet ylitettiin, käyttökate-% oli 49 ja liikevoitto-% 20.  Kokonaisinvestoinnit olivat 24,2 M€ ml. Nastolan liiketoiminnan osto.

Palveluiden ja tuotteiden laatu täytti tavoitteet ja jäteveden lupaehdot vuositavoitteiden osalta. Taloustutkimuksen tekemän asiakastyytyväisyysmittauksen mukaan yhtiön toiminta ja veden laatu olivat suurimpien toimijoiden parhaat maassamme. Lahden vesihuoltomaksut ovat edelleen noin 15 % alle vertailuryhmän keskiarvon. Kuntaliitoksessa Nastolan vesi- ja jätevesimaksuja alennettiin 20 %:lla. Konsernin tuloksen on mahdollistanut henkilöstön sitoutuminen toimintaan ja tavoitteisiin, muutosvalmius kehittämiseen sekä automaation hyödyntäminen erityisesti kasvaneen toiminta-alueen integroinnissa. Henkilömäärä oli vuoden lopussa 97.

Lahti Aqua Oy tulouttaa kaupungille suunnitelman mukaisen 0,2 M€:n osingon.

 

Lisätiedot: Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtaja Martti Lipponen puh. 040 758 9644