Lahti Aqua konsernin tilinpäätöstiedote

09.02.2018 14:58

Lahti Aqua konsernin tilinpäätöstiedote - Lahti Aqua

Yhtiön ja konsernin taloudellinen tulos ylitti budjetoidun ja on konsernin historian paras. Kokonaistulot olivat 41,3 M€ (2016 41 M€). Tulos on erinomainen ottaen huomioon veden kokonaismyynnissä noin 3 % laskun edelliseen vuoteen, joka johtui pääosin teollisuussegmentin kulutusmuutoksesta. Kotitalouksien myynti laski noin 0,7 %. Veden myynnin laskua kompensoivat projektitoiminnan tulot ja muut tuotot. Uuden toiminta-alueen vesihuolto-operaatioiden haltuunotto Nastolassa ja Hämeenkoskella onnistui ja konsernin operatiiviset kulut jäivät edellistä vuotta pienemmiksi. Uusia liittyjiä kirjattiin 163 kpl. Konsernin käyttökate oli 18,7 M€ ja käyttökate-% 50 (2016 18,3 M€), liikevoitto 8 M€ ja liikevoitto-% 21 (2016 7,6 M€). Tulos verojen jälkeen on 2,9 M€ (2016 2,7 M€). Kokonaisinvestoinnit olivat 10,2 M€.

Palveluiden ja tuotteiden laatu täytti tavoitteet sekä jäteveden lupaehdot vuositavoitteiden osalta. Taloustutkimuksen tekemän asiakastyytyväisyysmittauksen mukaan yhtiön toiminta ja veden laatu saavuttivat parhaat tulokset maassamme suurimpien toimijoiden vertailussa. Lahden vesihuoltomaksut ovat edelleen noin 20 % alle vertailuryhmän keskiarvon. Lahti Aqua sai Kauppalehden myöntämän Menestyjät-tunnustuksen, mikä kertoo sijoituksesta maan menestyneimpien yritysten joukkoon. Suomen Asiakastieto analyysin mukaan Lahti Aqua Oy kuuluu luottoluokituksessa AA luokkaan, mikä tarkoittaa sanallisesti ilmaistuna hyvää luottoluokitustasoa.

Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 97.

Lahti Aqua Oy tulouttaa kaupungille suunnitelman mukaisen 0,4 M€:n osingon.

Lisätiedot: Lahti Aqua konsernin toimitusjohtaja Martti Lipponen 040 758 9644