Lahti Aqua on kehittämässä veden etäluentaa yhdessä eri vesilaitosten kesken – tulevaisuudessa asiakkaiden ja laitosten arki helpottuu

27.10.2020 09:01

Lahti Aqua on kehittämässä veden etäluentaa yhdessä eri vesilaitosten kesken – tulevaisuudessa asiakkaiden ja laitosten arki helpottuu - Lahti Aqua

Lahti Aqua Oy on yhdessä yhdeksän muun vesilaitoksen kanssa lähtenyt kehittämään veden etäluentaa. Yhteistyön tavoitteena on saada niin kustannushyötyjä kuin suurempia vaikuttamismahdollisuuksia etäluennan kehittämiseen. Yhteishankkeen vetäjänä toimii Alva-yhtiöt Oy.

Hanke on jaettu kahteen vaiheeseen, joista ensimmäinen on parhaillaan käynnissä. Se sisältää vaatimuksien määrittelyä liittyen mittarien ominaisuuksiin, asennuksiin ja ylläpitoon sekä tiedonsiirtoon ja markkinoiden kartoitukseen.

Yhteistyössä tärkeää on osaamisen ja vertaistuen jakaminen: hankkeessa on ratkaistava, kuinka noin 200 000 mittauspisteen mittaaminen hoidetaan parhaimmalla mahdollisella tavalla. Yhteiskehittäminen on myös asiakkaan etu, kun etäluentaa kehitetään yhdessä eri laitosten kesken, pystytään entistä paremmin valikoimaan parhaat laitteet ja ratkaisut ja tarjoamaan näin asiakkaillemme entistä parempia palveluita.

–   Veden etäluennan myötä asiakkailta poistuu myös arviolaskutus, kun vesi laskutetaan jatkossa kuukausittain todellisen kulutuksen mukaan, kertoo Lahti Aquan asiakkuusjohtaja Soile Toivonen. Veden etäluennan mahdollistama tarkempi mittausdata kannustaa myös vedensäästöön, kun omasta kulutuksesta saa ajantasaista tietoa.

Lahti Aqua Oy:n verkoston alueella olevat kiinteistöt siirtyvät etäluentaan lähivuosina vaiheittain. Projektin etenemisestä tiedotetaan sen edistymisen mukaan.

 

Lisätiedot:

Lahti Aqua Oy
asiakkuusjohtaja Soile Toivonen
puh. 03 851 5928
soile.toivonen@lahtiaqua.fi

Yhteishankkeen projektipäällikkö
Misael Urbano Soriano
Alva-yhtiöt Oy
p. 040 631 7407
misael.urbanosoriano@alva.fi