Lahti Aqua parantaa valmiutta ennaltaehkäistä viemäriverkoston häiriötilanteita

16.06.2022 12:01

Lahti Aqua parantaa valmiutta ennaltaehkäistä viemäriverkoston häiriötilanteita - Lahti Aqua

Lahti Aquassa on alkanut Jätevesiviemäreiden hallinnan parantaminen ja ylivuotojen vähentäminen -hanke kesäkuussa 2022. Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä viemäriverkon häiriötilanteita, kerätä viemärivirtaamista jatkuvaa tietoa sekä parantaa viemäriverkoston hallintaa erityisesti pohjavesialueilla.

Hankkeessa pilotoidaan viemäriverkoston tarkastuskaivoihin asennettavia akkukäyttöisiä IoT-pinnanmittauslaitteita. Alla olevassa kuvassa on esitetty viemärikaivoon sijoitettavan pinnanmittauksen periaate. Mittalaitteet liitetään Lahti Aquan kaukovalvontajärjestelmään.

Mittalaitteiden avulla reagoiminen mahdollisiin häiriötilanteisiin nopeutuu

Mittalaitteilla parannetaan viettoviemäreiden toiminnan seurantaa, jolloin mahdolliset häiriötilanteet havaitaan välittömästi ja vahingot voidaan estää. Jos pinnankorkeus viemärissä alkaa nousta esimerkiksi tukoksen johdosta, järjestelmä antaa käyttäjälle hälytyksen ja tukos voidaan poistaa ennen kuin ylivuotoa pääsee tapahtumaan. Mittalaitteita asennetaan yhteensä 15 kpl.

Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Ohjelmasta lisätietoja löytyy osoitteesta www.ym.fi/vedenvuoro.

Kuvassa esitetty viemärikaivoon sijoitettavan pinnanmittauksen periaate
Viemärikaivoon sijoitettavan pinnanmittauksen periaate

 

Lisätiedot:

Janne Mäki-Petäjä, Lahti Aqua Oy:n tekninen johtaja, puh. 03 851 5961