Lahti Aqua parantaa yhteishankkeella vesihuollon toimintavarmuutta ja kyberturvallisuutta

13.03.2024 09:00

Lahti Aqua parantaa yhteishankkeella vesihuollon toimintavarmuutta ja kyberturvallisuutta - Lahti Aqua

Lahti Aqua ja seitsemän muuta vesilaitosta ovat saaneet rahoitusta hankkeeseen, jossa parannetaan vesihuollon toimintavarmuutta ja kyberturvallisuutta. Hankkeen ensimmäinen päätavoite on kehittää osallistuvien vesihuoltolaitosten konkreettisia kyberturvallisuuteen liittyviä kyvykkyyksiä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Toinen päätavoite on laatia hankkeeseen osallistuvien vesihuoltolaitosten yhteistyönä koko vesihuoltolaitoskenttää hyödyttävät malliprosessit ja -dokumentit.

Yhteishanke kulkee työnimellä VESKY. Hankkeen päätoteuttajana toimii Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY ja muut osatoteuttajat Lahti Aquan ohella Alva-yhtiöt Oy, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy (HS-Vesi), Kuopion Vesi Oy, Tampereen Vesi Oy, Oulun Vesi sekä Porin Vesi.

Hanke toteutetaan viitenä työpakettina

VESKY-hanke toteutetaan viitenä työpakettina, joista kukin osallistuva laitos on valinnut itselleen hyödyllisimmät ja ajankohtaisimmat paketit laitoksen kypsyys- ja tavoitetasoihin nähden. Lahti Aqua edistää omassa toiminnassaan alla mainituista paketeista 1, 3 sekä 5.

Työpaketit ovat:

  1. Turvallisuuspolitiikat
  2. Vesihuollolle yhteinen kypsyystason mittaus
  3. Kyberriskien arviointi ja hallinta
  4. Tietoturvapoikkeamien prosessimalli
  5. IT ja OT-arkkitehtuurisuunnitelma ja omaisuudenhallinta

Hankkeen taustaa

Vesihuollon kyberturvallisuudesta on valmistunut vuonna 2023 raportti (ELY-keskus: Kyberturvallisuus vesihuollossa 2023), jonka perusteella kyberturvallisuuden kehittämiseen tarvitaan lisätoimia. Vesihuollon kyberturvallisuuden kehittämistarpeet on nostettu esiin myös Huoltovarmuuskeskuksen vuonna 2022 julkaisemassa selvityksessä (Toimialojen kyberkypsyyden selvitys 2022). Tähän viitataan hallituksen esityksessä eduskunnalle kyberturvallisuusdirektiivin (NIS2-direktiivi) täytäntöönpanemiseksi ja nostetaan vesihuolto esiin toimialana, jonka kypsyystaso jää keskimääräistä alhaisemmaksi. Tunnistettuja parannuskohteita ovat mm. dokumentaatio, systemaattinen riskienhallinta, kumppanuusverkoston parempi hallinta sekä kyberturvallisuuteen liittyvän koulutuksen ja tietoisuuden lisääminen. Haasteena on tunnistettu mm. vesihuollon resurssi- ja osaamispula.

Hanke on saanut rahoitusta Maa- ja metsätalousministeriöltä

VESKY-hanke on saanut rahoitusta 560 984 euroa vesihuollon toimintavarmuuden ja kyberturvallisuuden parantaminen -avustushausta. Hankkeen rahoittajana on Maa- ja metsätalousministeriö ja rahoituksen myöntäjänä Etelä-Savon ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2024-31.8.2025.