Lahti Aqua saavutti asiakastyytyväisyyskyselyssä kokoluokkansa parhaimman arvion

19.10.2018 08:50

Lahti Aqua saavutti asiakastyytyväisyyskyselyssä kokoluokkansa parhaimman arvion - Lahti Aqua

Lahti Aqua on osallistunut vuosittain Taloustutkimus Oy:n tekemään riippumattomaan vesihuollon asiakastyytyväisyyskyselyyn, joka on kehitetty erityisesti vesihuollon toiminnan arviointiin. Vuoden 2018 asiakastyytyväisyyskyselyssä oli mukana 16 vesihuoltotoimijaa edustaen noin miljoonaa kuluttajaa maassamme.

Tutkimuksen veden laatua ja vesilaitosten toimintaa koskevia indikaattoreita muutettiin edellisvuosista koskemaan veden laatua, veden jakelua, vesilaitosten palvelua ja viestintää (aiemmin veden laatu, vesilaitoksen palvelu sekä veden jakelu ja viemäröinti). Myös uusien indikaattoreiden mukaan mitattuna Lahti Aqua saavutti edelleen korkean asiakastyytyväisyyden kouluarvosana-asteikolla 4–10. Veden laadun kokonaisarvosana oli Lahden alueella 9,26 (Hollolan alueella 9,24), ja veden jakelun kokonaisarvosana Lahdessa oli 9,16 (Hollolan alueella 9,04). Vesilaitoksen palvelun kokonaisarvosana oli Lahdessa 8,52 (Hollolan alueella 8,32) ja viestinnän 8,15 (Hollolan alueella 8,01).

Vesilaitosten palvelun ja viestinnän osalta asiakkaita pyydettiin arvioimaan muun muassa asioinnin helppoutta, palvelun ystävällisyyttä ja asiantuntevuutta, laskutuskäytännön toimivuutta, veden hintaan liittyvää tiedotusta, häiriötilanneviestinnän toimivuutta ja tiedon löydettävyyttä vesilaitosten verkkosivustoilta.

Lahti Aqua saavutti viiden tutkimukseen osallistuneen suurimman vesihuoltolaitoksen vertailussa kokoluokkansa parhaan kokonaisuustyytyväisyyden. Parhaimmat kokonaisarvosanat kokoluokassaan Lahti Aqua sai veden laadussa, veden jakelussa ja vesilaitosten viestinnässä. Vesilaitosten palvelun osalta Lahti Aqua sai kokoluokkansa toiseksi parhaan kokonaisarvosanan.

Taloustutkimus Oy haastatteli yhteensä 640 kotitalousasiakasta Lahdesta (sis. Nastolan alueen) ja Hollolasta (sis. Hämeenkosken alueen). Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin kesä–elokuussa 2018. Lahti Aqua on osallistunut asiakastyytyväisyystutkimukseen vuodesta 2005 lähtien.

 

Lisätiedot: Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtaja Jouni Lillman puh. 050 596 9764