Vesihuollon tila Lahdessa kärjessä Suomen muihin laitoksiin verratessa

18.10.2022 11:48

Vesihuollon tila Lahdessa kärjessä Suomen muihin laitoksiin verratessa - Lahti Aqua
Kuva: Johanna Virta

Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportti vuodelta 2021 on julkaistu. Raportissa on tarkasteltu 192 vesihuoltolaitoksen toimintaa 18 keskeisen tunnusluvun osalta. Lisäksi raportissa vertaillaan vesihuollon tilaa Suomessa kuuden keskeisen tunnusluvun osalta laadittujen kriteerien perusteella. Vesihuollon tila -raportissa on mukana 178 vesihuoltolaitosta.

Lahti Aqua saavutti korkeimmat pisteet vesihuoltolaitosten tunnuslukuraportoinnissa

Lahti Aqua saavutti korkeimmat pisteet Vesihuollon tila -raportissa vuoden 2021 tunnuslukujen osalta. Tulokset muodostuvat kuuden vesihuoltotoimintaa keskeisesti kuvaavan tunnusluvun mukaan. Vertailtavat tunnusluvut ovat laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävä vedenlaatu, putkirikkojen suhteellinen määrä, laskuttamaton veden osuus verkostoon pumpatun veden määrästä, lupaindeksi, tukosten suhteellinen määrä sekä vuotoveden osuus kokonaisjätevesimäärästä.

Laitokset on asetettu järjestykseen painokerrotettujen kokonaispisteiden mukaan niin, että laitoskokoluokassa suurin pistemäärä on ylimpänä. Kokonaispistemäärä on taulukossa ilmoitettu vain niiltä laitoksilta, joilta on ollut mahdollista laskea kaikki tunnusluvut.

Ote Vesihuollon tila -raportin tuloksista

 

Kaikista tunnuslukuraportoinnissa mukana olleista vesilaitoksista korkeimpiin pisteisiin ylsivät Lahti Aquan ohella myös Porin Vesi. Molempien laitosten painotetut kokonaispisteet olivat 7,6/8 pistettä. Vesihuollon tila -raportin tulokset ovat esitetty laitoskokoluokittain pienet, keskisuuret ja suuret laitokset laskutetun vesimäärän perusteella. Lahti Aqua kuuluu vertailussa suurten laitosten joukkoon.

Tunnuslukuraportointi auttaa vesihuoltolaitoksia vertaamaan omaa toimintaa alan parhaaseen vastaavaan käytäntöön

Suomen vesihuoltoalalla ei monista muiden Euroopan maiden poiketen ole tahoa, joka valvoisi vesihuoltolaitosten palvelutasoa ja palveluista perittävän hinnan tasoa. Tunnuslukujärjestelmän raportti on vuosittainen julkaisu, johon on koottu vesihuoltolaitosten tiedot Venla-järjestelmästä. Järjestelmän avulla voidaan vertailla laitoksia keskenään ja kehittää toimintaa.

Tunnuslukuraportti pääset tästä linkistä.