Lahti Aqua tuottaa laadukkaat vesihuoltopalvelut Hollolan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella myös jatkossa

29.01.2021 13:00

Lahti Aqua tuottaa laadukkaat vesihuoltopalvelut Hollolan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella myös jatkossa - Lahti Aqua

Lahti Aqua Oy ja Hollolan kunta sekä Hollolan vesihuoltolaitos ovat jatkaneet sopimusta, jossa sovitaan vesihuollon järjestämisestä ja vesihuoltopalveluiden tuottamisesta Hollolan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen asiakkaille. Sopimuksen tavoitteena on taata Hollolan vesihuoltolaitoksen asiakkaille turvallinen ja toimintavarma vesihuolto kustannustehokkaasti ja ympäristöä säästäen sekä jatkaa ja kehittää Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan välistä vesihuoltoyhteistyötä.

Sopimuksen myötä Hollolan kunta jatkaa edelleen vesihuollon järjestämisvastuussa olevana vesihuoltolaitoksena ja viranomaisena omistaen vesihuoltolaitteistot ja -verkostot toiminta-alueellaan. Lahti Aquan vastuulla on huolehtia kaikesta vesihuoltoon liittyvästä operatiivisesta toiminnasta ja asiakaspalvelusta.

Kyseinen palvelusopimusmalli on ollut voimassa Lahti Aquan ja Hollolan vesihuoltolaitoksen välillä vuodesta 2008 lähtien.

 

Lisätiedot:

Jouni Lillman, toimitusjohtaja
Lahti Aqua Oy
p. 050 596 9764
jouni.lillman@lahtiaqua.fi