Lahti Aquan asiakastyytyväisyys ja vesihuollon tila tasapainossa

28.10.2019 08:57

Lahti Aquan asiakastyytyväisyys ja vesihuollon tila tasapainossa - Lahti Aqua

Asiakastyytyväisyys jälleen kärkitasoa
Osallistumme vuosittain Taloustutkimus Oy:n riippumattomaan vesihuollon asiakastyytyväisyyskyselyyn, jossa arvioidaan vesilaitosten palvelua ja viestintää, veden laatua sekä veden jakelua ja viemäröintiä usealla eri kriteerillä. Tänä vuonna asiakastyytyväisyyskyselyssä oli mukana 13 vesihuoltotoimijaa edustaen lähes miljoonaa kuluttajaa maassamme.

Asteikolla 4-10 asiakastyytyväisyyden kokonaisarvo nousi edelleen hieman aikaisemmista vuosista, ollen 8,79. Arvosana yltää jaetulle toiselle sijalle kaikkien tutkimukseen osallistuneiden vesilaitosten vertailussa.

Veden laadun kokonaisarvosana oli Lahden alueella 9,35 (Hollolan alueella 9,19), ja veden jakelun kokonaisarvosana Lahdessa oli 9,19 (Hollolan alueella 9,12). Vesilaitoksen palvelun kokonaisarvosana oli Lahdessa 8,55 (Hollolan alueella 8,50) ja viestinnän 8,25 (Hollolan alueella 8,29).

Taloustutkimus Oy haastatteli yhteensä 640 kotitalousasiakasta Lahdesta (sis. Nastolan alueen) ja Hollolasta (sis. Hämeenkosken alueen). Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin kesä-heinäkuussa 2019. Lahti Aqua on osallistunut asiakastyytyväisyystutkimukseen vuodesta 2005 lähtien.

Vesihuollon tila Lahdessa erinomainen
Vesilaitosyhdistys (VVY) julkaisee vuosittain vesilaitosten tunnuslukuraportin, jossa kootaan yhteen suomalaisen vesihuollon ajankohtaista tietoa. Vuoden 2018 julkaisuun on koottu 133 vesihuoltolaitoksen tunnusluvut.

Tunnuslukuraportti sisältää Vesihuollon tila -raportin, jossa vesihuollon tilaa kuvataan kuuden keskeisen kriteerin perusteella (laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävä vedenlaatu, jätevedenpuhdistamon lupa-arvojen saavuttaminen, laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatun veden määrästä, putkirikot, tukokset ja vuotovesien määrä). Kriteerit kuvataan väriasteikolla punainen, keltainen tai vihreä. Punainen osoittaa raja-arvojen alle jäävää tulosta, keltainen raja-arvojen väliin sijoittuvaa ja vihreä raja-arvot ylittävää tulosta. Ainoana kaikista 133 vesihuoltolaitoksesta Lahti Aquan kaikki analyysitekijät sijoittuivat vihreälle alueelle.

 

Lisätiedot: Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtaja Jouni Lillman puh. 050 596 9764