Lahti Energian ja Lahti Aquan kiertotaloushanke: Puhdistetun jäteveden lämpö hyötykäyttöön

30.09.2021 08:30

Lahti Energian ja Lahti Aquan kiertotaloushanke: Puhdistetun jäteveden lämpö hyötykäyttöön - Lahti Aqua

Lahti Aqua ja Lahti Energia ovat solmineet sopimuksen puhdistetun jäteveden sisältämän lämmön hyödyntämisestä kaukolämmön tuotannossa. Lämpöä otetaan talteen Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamon yhteyteen rakennettavalla lämpöpumppulaitoksella. Laitoksen rakennuttaa Lahti Energia, joka vastaa myös laitoksen toiminnasta sen valmistuttua.

Lämpöpumppulaitos on investointi energiatehokkuuteen ja kiertotalouteen. Hanke vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä kaukolämmön tuotannossa sekä lisää muun kuin polttamalla tuotetun kaukolämmön määrää Lahdessa, iloitsee Lahti Energian toimitusjohtaja Jouni Haikarainen.

Merkittävä avaus kohti keskitettyä lämmön talteenottoa

Ali-Juhakkalan laitos on ensimmäinen Lahti Energian suoraan tekemä lämpöpumppuinvestointi. Se on merkittävä avaus matkalla kohti keskitettyä, älykästä lämmön talteenottoa, jossa tarkastellaan kaupunki-infraa kokonaisuutena. Keskitetty lämmön talteenotto on tehokas tapa tehdä energiatehokkuustoimia ilman kiinteistökohtaisia investointeja. Se parantaa energiantuotannon ja -käytön kokonaishyötysuhdetta ja kytkee yhteen kiinteistöjen lämmityksen sekä jätevesien käsittelyn.

Jätevedenpuhdistamoilla biologinen puhdistusprosessi vaatii tietyn lämpötilan toimiakseen. Lämmön talteenotto puhdistusprosessin jälkeisestä puhdistetusta jätevedestä on ainoa oikea ja kustannustehokkain paikka lämmön hyödyntämiseen, kertoo Lahti Aqua toimitusjohtaja Jouni Lillman.

Talteen saatava määrä vastaa 1 000 omakotitalon energiantarvetta

Laitoksesta saadaan vuosittain talteen 16,9 gigawattituntia lämpöä. Lämmön määrä vastaa 1 000 omakotitalon vuotuista energiantarvetta.

Hiilidioksidipäästöjä Lahti Energian ja Lahti Aquan yhteishanke vähentää 1 700 tonnia vuodessa, mikä vastaa 11 miljoonan kilometrin ajosta syntyviä päästöjä keskivertohenkilöautolla. Uusi lämmön tuotantotapa vähentää maakaasun käyttöä lähes 10 gigawattitunnilla vuodessa ja biopolttoaineita kaksinkertaisella määrällä.

Hankkeelle saadaan ympäristöministeriön investointitukea. Laitos valmistuu syksyllä 2022.

 

Lisätietoja:

Lahti Energia Oy
Jouni Haikarainen, toimitusjohtaja, puh. 040 709 5690

Lahti Aqua Oy
Jouni Lillman, toimitusjohtaja, puh. 050 596 9764