Lahti Energian ja Lahti Aquan kiertotaloushanke: Uudet lämpöpumput saapuivat heinäkuussa

08.08.2022 10:39

Lahti Energian ja Lahti Aquan kiertotaloushanke: Uudet lämpöpumput saapuivat heinäkuussa - Lahti Aqua

Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamon yhteyteen rakennettavan lämpöpumppulaitoksen rakennustyöt ovat edenneet loppusuoralle. Uudet lämpöpumput saapuivat heinäkuussa työmaalle. Lämpöpumppulaitos on Lahti Aquan ja Lahti Energian yhteishanke jäteveden lämmön hyödyntämiseksi. Laitoksen rakennuttaa Lahti Energia, joka vastaa myös laitoksen toiminnasta sen valmistuttua.

Laitoskomponentit – kolme rakennusmoduulia sekä seitsemän lämpöpumppua – valmistettiin talven aikana Calefa Oy:n toimesta. Lämpöpumput valmistettiin Ikaalisten tehtaalla ja Joutsassa valmistettiin moduulikokoonpano. Lämpöenergiaa kaukolämpöverkkoon laitos alkaa toimittaa lokakuussa 2022.

Lämpöpumppulaitos on investointi sekä energiatehokkuuteen että kiertotalouteen

– Hanke on hieno esimerkki siitä, minkälaista kiertotalousosaamista Lahden alueelta löytyy. Lahti Aquan ja Lahti Energian lisäksi ammattitaitonsa hankkeeseen tuo myös hollolalainen Calefa, jolla on vankka kokemus ylijäämäenergian hyödyntämisestä teollisissa prosesseissa, kertoo Lahti Energian projektijohtaja Sandor Luukkanen. 

Hanke vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä kaukolämmön tuotannossa ja lisää muun kuin polttamalla tuotetun kaukolämmön määrää Lahdessa. 

Lämpöpumpputeknologian avulla keskimäärin 9-asteisesta puhdistetusta jätevedestä saadaan vuosittain talteen 16,9 gigawattituntia lämpöä. Lämmön määrä vastaa 1 000 omakotitalon vuotuista energiantarvetta. Lämmön talteenoton jälkeen vesi on 1–2 asteista. Talteen otetusta lämmöstä tuotetaan jopa 90 asteista lämpöä suoraan kaukolämpöverkkoon.

Hiilidioksidipäästöjä Lahti Energian ja Lahti Aquan yhteishanke vähentää 1 700 tonnia vuodessa, mikä vastaa 11 miljoonan kilometrin ajosta syntyviä päästöjä keskivertohenkilöautolla. Uusi lämmön tuotantotapa vähentää maakaasun käyttöä lähes 10 gigawattitunnilla vuodessa ja biopolttoaineita kaksinkertaisella määrällä. 

 

Lisätiedot:

Lahti Energia Oy
Projekti-insinööri Mikko Väisänen p. 044 723 5732

Lahti Aqua
Tekninen johtaja Janne Mäki-Petäjä p. (03) 851 5961