Lahti ja Hollola ehkäisevät jäte- ja hulevesitulvia yhteistyöhankkeella

14.02.2024 09:49

Lahti ja Hollola ehkäisevät jäte- ja hulevesitulvia yhteistyöhankkeella - Lahti Aqua

Yhteistyöhankkeessa laaditaan kokonaisvaltainen jäte- ja hulevesien hallintasuunnitelma viemäriylivuotojen ehkäisemiseksi. Lahden kaupunki, Hollolan kunta ja Lahti Aqua Oy laativat yhteistyössä alueellisen kaupunkivesien hallintasuunnitelman vuosien 2024–2025 aikana.

Hollolan kunnan hallinnoiman yhteistyöhankkeen tavoitteena on tunnistaa tilanteet ja paikat, joissa hulevesiä voi päästä jätevesiviemäriin tai likaantuneita hulevesiä on mahdollista päästä vesistöön tai kaupunki- ja taajamaympäristöön pahojen tulvien ja sateiden aikana.

Hankkeella ennakoidaan ja varaudutaan tuleviin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haittoihin ja niiden huomioon ottamiseen viemäriverkostojen operoinnissa. Lisäksi vahvistetaan yhteistyötä jätevesi- ja hulevesiviemäreiden toiminnasta vastaavien eri tahojen välillä.

Yhteishankkeena voidaan parhaiten saavuttaa paikallisesti kokonaisvaltainen hule- ja jätevesien hallintasuunnitelma, sillä Lahdella ja Hollolalla on laajalti yhteisiä valuma-alueita, vesistöjä sekä viemäriverkostoja. Lahti Aqua Oy tuottaa kummassakin kunnassa vesihuoltopalvelut.

Kaupunkivesien kokonaisvaltaisia hallintasuunnitelmia tehdään nyt ensimmäistä kertaa. Hankkeita rahoitetaan ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta (https://ym.fi/vedenvuoro). Avustushakuja hallinnoiva Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt Lahden ja Hollolan kaupunkivesien hallintasuunnitelman hankkeelle rahoitusta 64 000 euroa.

Lisätiedot:

Lahden kaupunki
Hulevesi-insinööri Juhani Järveläinen, 050 559 4083

Hollolan kunta
Vesihuoltopäällikkö Riikka Johansson, 044 780 1182

Lahti Aqua Oy
Tekninen johtaja Janne Mäki-Petäjä, 050 590 3980