Maailman vesipäivää vietetään 22.3.2022

21.03.2022 09:12

Maailman vesipäivää vietetään 22.3.2022 - Lahti Aqua
Tiistaina 22.3.2022 vietetään maailman vesipäivää. Tänä vuonna maailman vesipäivän teemana on pohjavesi.

Puhdas hanavesi on meille suomalaisille itsestäänselvyys. Suomessa vesilaitosten jakamasta talousvedestä yli 60 % on pohjavettä tai tekopohjavettä.

–   Toimitamme asiakkaillemme ainoastaan pohjavettä, mikä on kaupunkiolosuhteissa varsin ainutlaatuista. Vetemme on raikasta ja poikkeuksellisen kirkasta, josta kelpaa nauttia, muistuttaa myös vedentuotannon ja -jakelun käyttöpäällikkö Venla Avelin.

Pohjaveden muodostuminen

Pohjavesi muodostuu, kun sadevesi suodattuu maakerrosten läpi. Lahden pohjavesialueet sijaitsevat pääosin Salpausselän reunamuodostuman päällä, sekä sen liepeillä olevilla harjuilla. Salpausselän reunamuodostuman maaperä on ihanteellinen sadeveden suodattumiseen ja pohjavettä syntyykin toiminta-alueellamme 100 000 m3 vuorokaudessa, siis yli neljänkymmenen olympiakokoisen uima-altaan verran.

Maakerrosten läpi suodattuessaan vesi puhdistuu bakteereista ja epäpuhtauksista, joten maaperä vaikuttaa veden laatuun merkittävästi. Salpausselällä jäätikön reunan eteläpuolelle on muodostunut rakenteeltaan monimutkaiset kerrokset eri maalajeja. Tämä tekee Salpausselästä erinomaisen paikan pohjaveden keruulle tänäkin päivänä.

Pohjaveden suojelu

Pohjavesien suojelu on erityisen merkittävää Lahdessa ja Hollolassa, koska asutus ja teollisuus sijaitsevat pääosin käyttövesivarojensa päällä. Pilaantuessaan pohjavesi puhdistuu ja uusiutuu hyvin hitaasti.

Riskitoimintoja pohjavesialueella on mm.
 • Autojen pesu
 • Vanhat öljysäiliöt
 • Maalämpökaivot
 • Polttoainejakeluasemat
 • Maa-ainesten otto
 • Jätevedet ja jätteet
 • Eläinten lanta
 • Lannoitus
 • Maatalouden ja puutarhojen torjunta-aineet
 • Maantiesuolaus
 • Liikenne ja onnettomuudet
 • Teollisuus

Pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi on pohjavesialueilla käytössä monenlaisia rajoituksia maankäytölle ja ihmisten toiminalle.

Pohjavesialueet ja pohjavedenottamon suoja-alueet on usein merkitty maastoon kylteillä. Onnettomuus- ja vahinkotilanteissa on tärkeää pyrkiä rajoittamaan vahinkoa ja ilmoittaa asiasta viipymättä hätänumeroon sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Jokainen voi omalla toiminnallaan edistää pohjaveden suojelua. Huolehditaan siis yhdessä kansallisaarteestamme!

Tästä pääset lukemaan lisää pohjavesistä ja niiden suojelemisesta.

Lahti Aquan vesihuoltotoimintaa esittelevä video

Tutustu tarkemmin vesihuoltotoimintaamme vuonna 2021 julkaisemalta videoltamme.