Maailman vesipäivää vietetään 22.3.2024

21.03.2024 13:43

Maailman vesipäivää vietetään 22.3.2024 - Lahti Aqua

Maailman vesipäivän tarkoituksena on lisätä tietoa vesivarantojen vaikutuksesta taloudelliseen tuottavuuteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Vuoden 2024 Maailman vesipäivän teemana on ”Water for Peace”. Ilmastonmuutoksen vaikutusten lisääntyessä ja maapallon väestön kasvaessa, tulisi yhteistyötä tehdä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin arvokkaimman luonnonvaramme, veden suojelemiseksi. Terveys ja hyvinvointi, ruoka- ja energiajärjestelmät, taloudellinen tuottavuus ja ympäristö ovat kaikki riippuvaisia hyvin toimivasta ja oikeudenmukaisesta veden kiertokulusta.

Vastaamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen Puhdas vesi ja sanitaatio

Kestävä kehitys tarkoittaa kehitystä, joka turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. YK:n kestävän kehityksen tavoitteita on yhteensä 17, joista tavoitteen 6 tarkoituksena on varmistaa puhtaan veden saanti ja sanitaatio kaikille.

Toimitamme laadukkaan pohjaveden ja varmistamme turvalliset ja toimivat vesihuoltopalvelut kaikille asiakkaillemme toiminta-alueellamme sekä operoimissamme kunnissa, kertoo vedentuotannon ja -jakelun käyttöpäällikkö Venla Avelin.

Noin joka kolmas ihminen maailmassa elää ilman puhdasta juomavettä

Puhdas juomavesi on suuri etuoikeus, jota meidän tulee arvostaa.

Meidän tulee huolehtia yhteisesti, että pohjavedet pysyvät puhtaina ja ovat hyödynnettävissä myös tuleville sukupolville. Jokainen voi omalla toiminnallaan edistää pohjaveden suojelua, joten vastuu on meillä kaikilla, painottaa Avelin.

Tiesitkö tämän vedenkäytöstä:

  • Maapallon vedestä 97,5% on suolaista ja 2,5 % makeaa. Makeasta vedestä suurin osa on lumena tai jäänä. Vain noin 1 prosentti on ihmisten käytettävänä.
  • Puhdas vesi on ihmisoikeus. Silti noin joka kolmas ihminen maailmassa elää ilman puhdasta juomavettä ja yli puolella ei ole kunnollista vessaa ja viemäröintiä.
  • Ilmastonmuutos vaikuttaa veteen: se lisää sään ääri-ilmiöitä, kuten pitkiä kuivia kausia ja poikkeuksellisen runsaita sateita. Saasteet ovat yksi vakavimmista vedenpuutteen aiheuttajista.
  • Lahdessa ja lähialueella muodostuu pohjavettä noin 116 000 m3 vuorokaudessa, josta asiakkaillemme pumppaamme käyttöön noin 25 000 m3.
  • Lahtelainen käyttää vettä keskimäärin 110 litraa vuorokaudessa asukasta kohden. YK:n arvioiden mukaan päivittäinen tarve juomiseen, ruoanlaittoon ja peseytymiseen on noin 50-100 litraa.

Salpausselän reunamuodostumien pohjavesialueet ovat erityislaatuisia

Lahti ja Hollola sijoittuvat alueelle, jossa pohjavedellä todella on erityinen asema. Siksi myös pohjavetemme tilan tuntemisella ja pohjaveden tehokkaalla suojelulla on alueella erityinen asema.

Lahdessa ja Hollolassa toteutetaan pohjavesien tarkkailua yhdessä kuntien yritysten ja vesilaitosten kanssa. Tämän tarkkailun tuloksena on syntynyt Pohjavesien tila 2023 -kooste, joka ensimmäistä kertaa toteutetaan käyttäjäystävällisenä storymaps-toteutuksena. Vuosikoostetta voivat hyödyntää kaikki asiasta kiinnostuneet sekä siitä saa hyödyllistä tietoa esim. viranomaistyöhön tai oppilaitosten opetusmateriaalien tueksi.

Pääset tutustumaan koosteeseen tästä.

Lisäksi muistutamme, että Lahti Aquan vesihuoltotoiminnasta on tehty vuonna 2021 kattava video, joka kuvaa veden kiertokulun aina pohjavesilähteestä asiakkaan hanaan ja puhdistettuna takaisin luonnon kiertokulkuun. Videon pääset katsomaan tästä.