Osavuosikatsaus Q1-2017

18.04.2017 07:41

Osavuosikatsaus Q1-2017 - Lahti Aqua

Vesikonsernin tuotteiden ja palveluiden myynti oli edelliseen vuoteen verrattuna ensimmäisellä neljänneksellä noin 1-2 % pienempi. Kehitykseen vaikuttavat teollisuuden ja palveluiden myynnin hienoinen lasku. Yleinen vedenkulutus on sen sijaan noin 1,5 %:n kasvussa. Muut myyntitulot ja sivutoiminnan sekä liittymismaksutulot painottuvat vuoden loppujaksoille, joten niiden osalta tulokertymä on Q1- tilanteessa melko vaatimaton. Konsernin kokonaistulot ovat budjetin mukaisia ja noin 9,4 M€. Käyttökate 3,9 M€ (44%) ja liikevoitto 1,3 M€ (14 %) ovat likimain tavoitteiden mukaisia. Yhtiön vedenmyyntisopimus varmistui kansainvälisen sijoittajan ja kaupungin maakaupan toteutuessa. Huomioiden em. tulojen kausivaihtelun ja myynnin kehityksen konserni saavuttaa liikevoittotavoitteensa (7 M€).

Investoinnit vesikonserniin olivat noin 1,2 M€ koostuen pääasiassa Aqua Verkko Oy:n investoinneista vesihuoltoverkon uudis- ja saneerauskohteisiin sekä kone- ja laitehankintoihin. Yhtiön toimitilahankkeen valmistelu jatkuu kuntoselvityksillä kattaen myös Karinimen jätevedenpuhdistamon prosessitiloja. Riskitasoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Varautumista ja riskienhallintaa on kehitetty laatimalla operatiivisten riskien laaja kartoitus ja toimintasuunnitelma ns. WSP- Water Safety Plan ja SSP- Sanitation Safety Plan. Lisäksi on valmistelu Aqua konsernin tietoturvapolitiikka mm. kyberriskien hallintaan. Suunnitelmat on liitetty osaksi konsernin ERM-riskienhallintaohjelmaan.

Lisätiedot: Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtaja Martti Lipponen puh. 040 758 9644.