Osavuosikatsaus Q1-2018

18.04.2018 14:23

Osavuosikatsaus Q1-2018 - Lahti Aqua

Vesikonsernin tuotteiden ja palveluiden myynti oli edelliseen vuoteen verrattuna ensimmäisellä neljänneksellä noin 1-2 % pienempi. Muut myyntitulot ja sivutoiminnan sekä liittymismaksutulot painottuvat vuoden loppujaksoille, joten niiden osalta tulokertymä on Q1-tilanteessa melko vaatimaton. Konsernin (ml. Labio Oy) kokonaistulot ovat budjetin mukaisia ja noin 9,5 M€. Käyttökate 4,3 M€ (47 %) ja liikevoitto 1,6 M€ (18 %) ovat tavoitteiden mukaisia. Huomioiden em. tulojen kausivaihtelun ja myynnin kehityksen konserni saavuttaa liikevoittotavoitteensa (6,1 M€).

Investoinnit vesikonserniin olivat noin 1,7 M€ koostuen pääasiassa Aqua Verkko Oy:n investoinneista vesihuoltoverkon uudis- ja saneerauskohteisiin. Kariniemen jätevedenpuhdistamon prosessitilojen sekä toimitilojen suunnittelu jatkuu ja tavoitteena on rakennuslupa ja sen jälkeen lopullinen investointipäätös Q2-2018 aikana. Riskitasoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Hallitus on käynnistänyt toimitusjohtajan rekrytoinnin nykyisen toimitusjohtajan jäädessä eläkkeelle 1.6.2018.

Lisätiedot: Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtaja Martti Lipponen puh. 040 758 9644