Osavuosikatsaus Q1-2020

29.04.2020 08:59

Osavuosikatsaus Q1-2020 - Lahti Aqua

Vesikonsernin tuotteiden ja palveluiden myynti oli edellisen vuoden tasolla. Muut myynti- ja sivutoiminnat tulot sekä liittymismaksutulot painottuvat vuoden loppujaksoille. Konsernin (ml. Labio Oy) kokonaistulot ovat budjetin mukaiset ja ovat noin 9,3 M€. Käyttökate 4,0 M€ (43 %) ja liikevoitto 1,4 M€ (15 %).

Investoinnit vesikonserniin olivat noin 3,0 M€ koostuen SK4 saneeraushankkeesta sekä AquaVerkko Oy:n investoinneista. Konsernin riskitasoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Lisätiedot: Lahti Aqua konsernin toimitusjohtaja Jouni Lillman puh. 050 596 9764