Osavuosikatsaus Q2-2016

01.08.2016 10:36

Osavuosikatsaus Q2-2016 - Lahti Aqua

Vesikonsernin tuotteiden ja palveluiden myynnin kehitys oli alkuvuonna noin 2-3 % suurempi edelliseen vuoteen verrattuna. Kehitykseen vaikutti teollisuuden ja palveluiden myynnin kasvu. Yleinen vedenkulutus on sen sijaan entiseen tapaan noin 1,5 %:n laskussa.

Konsernin liikevaihto 18,1 M€ on budjetin mukainen. Käyttökate 8,6 M€ (vuoden tavoite 17,1 M€) ja liikevoitto 3,3 M€ (5,9 M€) ovat ajankohdan tavoitteen mukaisia.

Labio Oy:ssä on käynnissä kaasureaktorien takuukorjaukset, joiden vaikutuksesta kaasun tuotannon arvioidaan jäävän enintään 15 % vuositavoitteesta.

Huomioiden tulojen kausivaihtelun ja myynnin kehityksen konserni saavuttaa liikevoittotavoitteensa (5,9 M€).

Investoinnit vesikonserniin olivat noin 3 M€ koostuen pääasiassa Aqua Verkko Oy:n saneerausinvestoinneista ja Nastolan alueen toimintojen integroinnista. Patomäen vesihuoltoverkon saneerauksen 1-vaihe on edennyt suunnitellusti.

Liiketoimintakauppojen viimeistely on viety loppuun.

Yhtiön toimitilahankkeen valmistelu jatkuu konsernijaoksen kanssa yhteistyössä siten, että päätös toteutuksesta tehdään selvityksen valmistuttua loppusyksyllä.

Nastolan vesihuoltoverkoston tilan kartoitus on saatu pääosin valmiiksi. Tulosten perusteella tehdään riskiarvio, tarvittava korjaussuunnitelma ja rahoituspäätös.

Muutoin riskitasoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.