Osavuosikatsaus Q2-2017

02.08.2017 08:12

Osavuosikatsaus Q2-2017 - Lahti Aqua

Vesikonsernin tuotteiden ja palveluiden puolen vuoden myynti oli edelliseen vuoteen verrattuna noin 1-2 % pienempi. Kehitykseen vaikuttavat teollisuuden ja palveluiden myynnin lasku. Yleinen vedenkulutus on sen sijaan noin 2 %:n kasvussa. Konserni liikevaihto 19,2 M€ on viime vuoden tasolla ja vastaa budjetoitua. Muut myyntitulot ja sivutoiminnan tulot painottuvat vuoden loppujaksoille, joten niiden osalta tulokertymä ja vaikutus tulokseen on Q2-tilanteessa vaatimaton. Käyttökate 8,1 M€ (45 %) ja liikevoitto 2,9 M€ (16 %) ovat likimain tavoitteiden mukaisia. Huomioiden em. tulojen kausivaihtelun ja myynnin kehityksen konserni saavuttaa liikevoittotavoitteensa (7 M€).

Investoinnit vesikonserniin olivat noin 4,2 M€ koostuen Aqua Verkko Oy:n investoinneista vesihuoltoverkon uudis- ja saneerauskohteisiin sekä kone- ja laitehankintoihin. Yhtiön toimitilahankkeen valmistelusta tehtiin päätös, jonka mukaan Kariniemen puhdistamon Satamakatu 4:n tilojen yhteyteen toteutetaan tarvittavat toimitilat. Riskitasoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Lisätiedot: Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtaja Martti Lipponen puh. 040 758 9644.