Osavuosikatsaus Q2-2018

01.08.2018 08:14

Osavuosikatsaus Q2-2018 - Lahti Aqua

Vesikonsernin tuotteiden ja palveluiden puolen vuoden myynti oli edellisen vuoden tasolla. Vedenmyynnin kehitys on viime vuoteen verrattuna noin 1 %:n kasvussa. Konserni liikevaihto on noin 18,5 M€ ja vastaa budjetoitua. Muut myyntitulot ja sivutoiminnan tulot painottuvat vuoden loppujaksoille, joten niiden osalta tulokertymä ja vaikutus tulokseen on Q2-tilanteessa vaatimaton. Käyttökate 8,2 M€ (46 %) ja liikevoitto 2,9 M€ (16 %) ovat likimain tavoitteiden mukaisia. Huomioiden em. tulojen kausivaihtelun ja myynnin kehityksen, konserni saavuttaa liikevoittotavoitteensa (5,6 M€).

Investoinnit vesikonserniin olivat noin 3,9 M€ koostuen Aqua Verkko Oy:n investoinneista vesihuoltoverkon uudis- ja saneerauskohteisiin sekä kone- ja laitehankintoihin. Yhtiön toimitilahankkeen valmistelu etenee suunnitellusti. Konsernin riskitasoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Lisätiedot: Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtaja Jouni Lillman puh. 050 596 9764