Osavuosikatsaus Q3-2016

14.10.2016 14:43

Osavuosikatsaus Q3-2016 - Lahti Aqua

Vesikonsernin tuotteiden ja palveluiden myynnin kehitys oli alkuvuonna noin 1-3 % (vesi +2,7 % ja Jätevesi +0,7 %) suurempi edelliseen vuoteen verrattuna. Kehitykseen vaikutti teollisuuden ja palveluiden myynnin kasvu. Yleinen vedenkulutus on sen sijaan noin 2,5 %:n laskussa vastaavana jaksona.

Konsernin liikevaihto 27,8 M€ on budjetin mukainen. Käyttökate 13,8 M€ (vuoden tavoite 17,1 M€) ja liikevoitto 5,8 M€ (5,9 M€) ovat ajankohdan tavoitteen mukaisia tai ylittävät ne. Labio Oy:ssä jatkuvat kaasureaktorien takuukorjaukset, joiden vaikutuksesta kaasun tuotannon arvioidaan jäävän enintään 15 % vuositavoitteesta. Huomioiden tulojen kausivaihtelun ja myynnin kehityksen konserni saavuttaa liikevoittotavoitteensa (5,9 M€).

Investoinnit vesikonserniin olivat noin 5,3 M€ koostuen pääasiassa Aqua Verkko Oy:n verkostojen uudisrakennus- ja saneerausinvestoinneista sekä Nastolan alueen toimintojen integroinnista. Patomäen vesihuoltoverkon saneerauksen 1-vaihe on edennyt suunnitellusti. Nastolan alueen ja Hämeenkosken alueiden toimilaitteiden integrointi on pääosin toteutettu jätevedenpuhdistamoiden töitä lukuun ottamatta, jotka valmistuvat Q4 aikana.

Yhtiön toimitilahankkeen valmistelua on tehty konsernijaoksen kanssa yhteistyössä siten, että jatkovaiheiden päätökseen tarvittavat yhtiön selvitykset valmistuvat loppusyksyllä. Yhtiön sai Taloustutkimus Oy:n maamme vesihuoltotoimijoiden asiakastyytyväisyyskyselyssä suurten toimijoiden joukossa parhaan kokonaisarvosan tuotteiden ja palveluiden laadussa.

Lisätiedot: Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtaja Martti Lipponen puh. 040 758 9644.