Osavuosikatsaus Q3-2017

13.10.2017 12:20

Osavuosikatsaus Q3-2017 - Lahti Aqua

Vesikonsernin tuotteiden ja palveluiden yhdeksän kuukauden myynti oli edelliseen vuoteen verrattuna noin 1-2 % pienempi. Kehitykseen vaikuttavat teollisuuden ja palveluiden myynnin lasku. Yleinen vedenkulutus on sen sijaan noin 2 %:n kasvussa. Konserni liikevaihto 27,7 M€ ja kokonaistulot 29,6 M€ ovat viime vuoden tasolla ja vastaavat budjetoitua. Käyttökate 13 M€ (47 %) ja liikevoitto 5 M€ (18 %) ovat likimain tavoitteiden mukaisia. Konserni saavuttaa liikevoittotavoitteensa (7 M€).

Investoinnit vesikonserniin olivat noin 7,7 M€ koostuen pääasiassa Aqua Verkko Oy:n investoinneista vesihuoltoverkon uudis- ja saneerauskohteisiin (6,6 M€, josta saneeraus 3,2 M€) sekä kone-ja laitehankintoihin. Yhtiön toimitilahankkeen valmistelu on aloitettu. Yhtiö sai Taloustutkimus Oy:n toteuttamassa vesihuollon asiakastyytyväisyyskyselyssä verrokkiryhmässään korkeimmat arvosanat kaikissa kolmessa kyselyn osa-alueessa (laatu, palvelut, jakelu). Taloudellista suorituskykyä kuvaa Kauppalehden menestyjäsertifikaatti 2017 ja luottoluokitusta Asiakastieto Oy:n Suomen vahvimmat sertifikaatti (10 vuotta peräjälkeen). Riskitasoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Konserni on jatkanut valmistautumista EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantuloon keväällä 2018 tiedonhallintaan ja tietosuojaan liittyvillä hankkeilla ja suunnitelmilla.

Lisätiedot: Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtaja Martti Lipponen puh. 040 758 9644