Osavuosikatsaus Q4-2019

21.02.2020 09:53

Osavuosikatsaus Q4-2019 - Lahti Aqua

Yhtiön sekä konsernin taloudellinen tulos ylittää hieman budjetoidun. Konsernin kokonaistulot olivat 41,6 M€.  Vedenmyynti laski noin 0,7 %. Konsernin operatiiviset kulut jäivät edellistä vuotta pienemmiksi. Uusia liittyjiä kirjattiin 128 kpl. Konsernin käyttökate oli 18,5 M€ ja käyttökate-% 49 ja liikevoitto 7,8 M€ ja liikevoitto-% 21. Tulos verojen jälkeen on 5,1 M€. Kokonaisinvestoinnit olivat 16,2 M€.

Palveluiden ja tuotteiden laatu täytti tavoitteet ja jäteveden lupaehdot vuositavoitteiden osalta. Riskitasoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Taloustutki­muksen tekemän asiakastyytyväisyysmittauksen mukaan yhtiön toiminta ja veden laatu olivat suurimpien toi­mijoiden parhaat maassamme. Lahden vesihuoltomaksut olivat edelleen noin 15 % alle vertailuryhmän keskiarvon.

Henkilömäärä oli vuoden lopussa 80.

Lahti Aqua Oy tulouttaa kaupungille suunnitelman mukaisen 0,6 M€:n osingon.

 

Lisätiedot: Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtaja Jouni Lillman puh. 050 596 9764