Porvoonjoen tilassa merkittävä parannus jätevesien UV-desinfioinnin myötä

26.04.2018 13:35

Porvoonjoen tilassa merkittävä parannus jätevesien UV-desinfioinnin myötä - Lahti Aqua

Lahden jätevedenpuhdistamoiden jätevesien UV-valolla toteutettu desinfiointi paransi Porvoonjoen veden hygieenistä tilaa merkittävästi ja desinfioinnin myönteiset vaikutukset näkyvät koko Porvoonjoessa aina jätevesien purkualueelta jokisuulle asti. UV-desinfioinnin ollessa käytössä Porvoonjoen vedenlaatu täyttää keskimäärin kasteluveden vaatimukset Orimattilasta jokisuulle asti. Myös uimaveden laatu joen alaosilla on UV-desinfioinnin myötä pääosin hyvä keväästä syksyyn. Asia selviää Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen vastavalmistuneesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin UV-desinfioinnin vaikutuksia Porvoonjoen hygieeniseen vedenlaatuun.

Lahden jätevesien UV desinfiointi vähentää jokiveden ulosteperäisten Escherichia coli ja enterokokki -bakteerien pitoisuuksia yläjuoksulla pääsääntöisesti yli 80 % verrattuna tilanteeseen ilman UV-käsittelyä. Joen alaosillakin vaikutus näkyy yli 60 % bakteerien vähenemänä. Jätevedenpuhdistuksen kokonaisteho bakteerien osalta nousee koko prosessissa näin ollen yli 99,9 % puhdistamoille tulevaan puhdistamattomaan jäteveteen verrattuna.

Lahti Aquan Ali-Juhakkalan ja Kariniemen jätevedenpuhdistamoilla jätevesien UV-desinfiointi otettiin käyttöön vuonna 2015. Käyttöönotettu jätevesien UV-käsittely oli Pohjoismaiden suurimpia hygienisointilaitoksia. Nastolan jätevedenpuhdistamolla vastaava käsittely otettiin käyttöön vuonna 2017. UV-valo muuttaa ulosteperäiset bakteerit lisääntymis- ja infektiokyvyttömiksi. Puhdistamoilla käsitellään yhteensä 12,8 milj. m3 jätevettä vuosittain. Ympäristölupaehtojen mukaan UV-desinfiointi on käytössä alkukeväästä myöhäissyksyyn.
Tämä tutkimus on ensimmäisiä Suomessa, jolla voidaan osoittaa jätevesien UV-desinfioinnin myönteisiä vaikutuksia vesistöihin. Tutkimus todentaa, että investoimalla jätevesien UV-desinfiointiin voidaan parantaa merkittävästi purkuvesistöjen hygieenistä vedenlaatua. Puhdistettujen jätevesien jälkikäsittelyä UV-valon avulla ollaan lähivuosina ottamassa käyttöön eri puolilla Suomea.

Liitteet: Tiedotetta täydentävät kaaviokuvat ja kartta Liite mediatiedotteeseen 26.4.2018.

Raportti: Raportti ladattavissa

Lisätiedot:
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry
• Toiminnanjohtaja, limnologi Juha Niemi puh. 050 571 0335, juha.niemi@vesi-ilma.fi
• Vanhempi tutkija, biologi Mikael Henriksson puh. 050 490 0692, mikael.henriksson@vesi-ilma.fi

Lahti Aqua Oy
• Tekninen johtaja Jouni Lillman puh. (03) 851 5932, jouni.lillman@lahtiaqua.fi