Q1-2019 osavuosikatsaus

25.04.2019 10:10

Q1-2019 osavuosikatsaus - Lahti Aqua

Vesikonsernin tuotteiden ja palveluiden myynti oli edelliseen vuoteen verrattuna noin 1-3 % pienempi. Muut myynti- ja sivutoiminnat tulot sekä liittymismaksutulot painottuvat vuoden loppujaksoille. Konsernin (ml. Labio Oy) kokonaistulot jäävät hieman budjetoidusta ja ovat noin 8,9 M€. Käyttökate 3,5 M€ (41 %) ja liikevoitto 0,9 M€ (10 %).

Investoinnit vesikonserniin olivat noin 1,9 M€ koostuen SK4-saneeraushankkeesta (1,0 M€) sekä Aqua Verkko Oy:n investoinneista vesihuoltoverkon uudis- ja saneerauskohteisiin sekä kone- ja laitehankintoihin (0,9 M€). Konsernin riskitasoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

 

Lisätiedot: Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtaja Jouni Lillman puh. 050 596 9764