Q2-2019 osavuosikatsaus

29.08.2019 09:07

Q2-2019 osavuosikatsaus - Lahti Aqua

Vesikonsernin tuotteiden ja palveluiden puolen vuoden myynti oli lähes edellisen vuoden tasolla. Vedenmyynnin kehitys on viime vuoteen verrattuna noin 1 % pienempi. Konsernin liikevaihto on noin 18,1 M€ ja vastaa budjetoitua. Muut myyntitulot ja sivutoiminnan tulot painottuvat vuoden loppujaksoille, joten niiden osalta tulokertymä ja vaikutus tulokseen on Q2-tilanteessa vaatimaton. Käyttökate 8,0 M€ (44 %) ja liikevoitto 2,7 M€ (15 %) ovat likimain tavoitteiden mukaisia.

Investoinnit vesikonserniin olivat noin 6,3 M€ koostuen toimitilahankkeen saneerauksesta sekä Aqua Verkko Oy:n investoinneista vesihuoltoverkon uudis- ja saneerauskohteisiin sekä kone- ja laitehankintoihin. Yhtiön toimitilahankkeen saneeraus etenee suunnitellusti. Konsernin riskitasoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Lisätiedot: Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtaja Jouni Lillman puh. 050 596 9764