Q3-2018 osavuosikatsaus

18.10.2018 08:40

Q3-2018 osavuosikatsaus - Lahti Aqua

Vesikonsernin tuotteiden ja palveluiden yhdeksän kuukauden myynti oli edelliseen vuoteen verrattuna noin 1 % pienempi. Kehitykseen vaikuttivat teollisuuden ja palveluiden myynnin lasku. Konsernin liikevaihto 24,4 M€ ja kokonaistulot 26,1 M€ ovat lähes viime vuoden tasolla ja vastaavat budjetoitua. Käyttökate 10,7 M€ (44 %) ja liikevoitto 4,0 M€ (17 %) ovat ajankohtaan nähden hieman alle budjetoidun. Vesikonserni saavuttanee liikevoittotavoitteensa (5,6 M€).

Investoinnit vesikonserniin olivat noin 5,8 M€ koostuen pääasiassa Aqua Verkko Oy:n investoinneista vesihuoltoverkon uudis- ja saneerauskohteisiin (5,1 M€, josta uudisrakentamisen osuus 2,8 M€) sekä kone- ja laitehankintoihin. Yhtiön toimitilahanke etenee suunnitelman mukaisesti. Yhtiö sai Taloustutkimus Oy:n toteuttamassa vesihuollon asiakastyytyväisyyskyselyssä verrokkiryhmässään korkeimmat arvosanat kolmessa kyselyn osa-alueessa (laatu, viestintä ja jakelu). Riskitasoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Lisätiedot: Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtaja Jouni Lillman puh. 050 596 9764