Q4-2018 osavuosikatsaus

26.02.2019 15:07

Q4-2018 osavuosikatsaus - Lahti Aqua

Yhtiön sekä konsernin taloudellinen tulos ei aivan saavuta budjetoitua, johtuen mm. mainostoimintaan liittyvistä budjetoimattomista kuluista sekä SK4 -rakennuksiin liittyvästä kertapoistosta. Konsernin kokonaistulot olivat 40,4 M€. Vedenmyynti laski noin 1,1 %. Veden myynnin laskua kompensoivat projektitoiminnan tulot ja muut tuotot. Konsernin operatiiviset kulut jäivät edellistä vuotta pienemmiksi. Uusia liittyjiä kirjattiin 178 kpl. Konsernin käyttökate oli 16,8 M€ ja käyttökate-% 46. Liikevoitto 5,2 M€ ja liikevoitto-% 14. Tulos verojen jälkeen on 1,7 M€. Kokonaisinvestoinnit olivat 10,2 M€.

Palveluiden ja tuotteiden laatu täytti tavoitteet ja jäteveden lupaehdot vuositavoitteiden osalta. Riskitasoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Taloustutki­muksen tekemän asiakastyytyväisyysmittauksen mukaan yhtiön toiminta ja veden laatu olivat suurimpien toi­mijoiden parhaat maassamme. Lahden vesihuoltomaksut olivat edelleen noin 20 % alle vertailuryhmän keskiarvon. Henkilömäärä oli vuoden lopussa 90. Lahti Aqua Oy tulouttaa kaupungille suunnitelman mukaisen 0,4 M€:n osingon.

Lisätiedot: Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtaja Jouni Lillman puh. 050 596 9764