Rejektivesien erilliskäsittely sai bakteereja Ruotsista

14.09.2022 14:17

Rejektivesien erilliskäsittely sai bakteereja Ruotsista - Lahti Aqua

Kariniemen jätevedenpuhdistamolle saapui alkuviikosta 37 siemenkantoainetta Ruotsista kaikkiaan 16 m3 eli 6 400 kg. Kantoaineiden sisältämät bakteerit toimivat ymppinä, jonka avulla vauhditetaan rejektivesien erilliskäsittelyn saamista täyteen toimintaan. Kyseessä on ANITA™Mox prosessi, mikä vaatii toimiakseen oikeanlaisen bakteerikannan.

Rejektivesien typpikuorma on Kariniemen puhdistamolla poikkeuksellisen korkea, noin puolet laitokselle tulevasta kuormasta. ANITA™Mox prosessin ansiosta rejektivesien typpikuormasta saadaan poistettua energiatehokkaasti noin 80 %. Rejektivesillä tarkoitetaan lietteen kuivauksen yhteydessä syntyvää nestemäistä jaetta, joka palautuu takaisin puhdistamon alkuun käsiteltäväksi. Hankkeen myötä myös laitoksen ilmastuksen energiankulutus pienenee noin 20 %.

Prosessin ylösajoa seurataan parhaillaan

Prosessin ylösajo eli bakteerikannan kasvatus alkoi kesäkuussa, jolloin prosessialtaan tilavuudesta (500 m3) kolmasosa täytettiin niin sanotuilla puhtailla kantoaineilla. Nämä kantoaineet ovat kasvattaneet bakteerikantaa Kariniemen jätevedenpuhdistaon prosessialtaissa kesän ajan. Loppuvuoden 2022 ajan seurataan alkavatko Ruotsista tuotujen kantoaineiden sisältämät bakteerit tuottamaan tulosta, eli leviääkö hyödyllinen baktaarikanta koko ANITA™Mox-prosessiin.

Hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriöltä.