Rejektivesien käsittelyn rakentaminen alkanut Kariniemen jätevedenpuhdistamolla

09.12.2021 14:08

Rejektivesien käsittelyn rakentaminen alkanut Kariniemen jätevedenpuhdistamolla - Lahti Aqua

Kariniemen jätevedenpuhdistamon lietteen kuivauksen rejektivesien erilliskäsittelyn rakentaminen on alkanut marraskuussa 2021. ANITA™Mox -prosessi tullaan sijoittamaan käytöstä poistettuun gravitaatiosakeutusaltaaseen.

Rejektivesillä tarkoitetaan lietteen kuivauksen yhteydessä syntyvää nestemäistä jaetta, joka palautuu takaisin puhdistamon alkuun käsiteltäväksi. Uuden prosessin sijoittuminen laitoskokonaisuuteen on esitetty alla olevassa kuvassa.

Hankkeen myötä laitoksen ilmastuksen energiankulutus pienenee noin 20 %

Rejektivesien typpikuorma on Kariniemen puhdistamolla poikkeuksellisen korkea, noin puolet laitokselle tulevasta kuormasta. Prosessilla saadaan poistettua noin 80 % rejektivesien sisältämästä typestä energiatehokkaasti. Hankkeen myötä laitoksen ilmastuksen energiankulutus pienenee noin 20 %. Energiatehokkuuden parantamisen lisäksi uuden prosessin käyttöönotto nostaa laitoksen typenpoistokapasiteettia.

​​​​​​​Työt ovat alkaneet olemassa olevan laahan ja putkistojen purkutöillä. Laiteasennuksiin ryhdytään tammikuussa 2022 ja prosessin ylösajo (bakteerikannan kasvatus) alkaa maalis-huhtikuussa. Prosessin on toiminnassa täydellä kapasiteetilla suunnitelmien mukaan kesällä 2022. Pääurakoitsijan toimii Skanska Infra Oy. Hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriöltä.

Prosessin sijoittuminen kuvattu puhdistamolla
ANITA™Mox-prosessin sijoittuminen puhdistamolle