Tekoäly analysoimaan viemäriverkostossa tapahtuvia mahdollisia poikkeamia

07.09.2022 12:07

Tekoäly analysoimaan viemäriverkostossa tapahtuvia mahdollisia poikkeamia - Lahti Aqua

Viemäriverkostoon on asennettu kesän aikana 14 IoT-pinnanmittauslaitetta. Laitteista saatava tieto siirtyy Lahti Aquan kaukovalvontajärjestelmään, josta nähdään reaaliajassa, miten viettoviemärit toiminta-alueella toimivat. Laitteiden avulla ennaltaehkäistään viemäriverkoston häiriötilanteita.

Jätevesipumppaamoiden toimintaa analysoidaan jo tällä hetkellä tekoälyn voimin. Uudet IoT-laitteet tullaan liittämään samaan järjestelmään. Näin pienetkin muutokset pystytään havaitsemaan entistä paremmin, kun tekoäly antaa hälytyksen mahdollisista poikkeamista viemäriverkostossa.

Hanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Lisätietoja osoitteesta www.ym.fi/vedenvuoro.


Lisätied
ot:

Janne Mäki-Petäjä, Lahti Aqua Oy:n tekninen johtaja, puh. 03 851 5961