Uudistuksia Hämeenkosken vedenottamoilla

16.01.2018 08:36

Uudistuksia Hämeenkosken vedenottamoilla - Lahti Aqua

Hollolan Hämeenkosken alueen vedenottamoilla otetaan käyttöön vastaavat vedenkäsittelyjärjestelmät kuin Hollolan muilla vedenottamoilla. Uudistuksilla taataan veden laatu ja turvallisuus. Ojastenmäen ja Kellolanlähteen vedenottamoilla on uudistettu prosessilaitteita ja –automaatiota sekä vedenkäsittelytekniikka. Vedenkäsittelyyn kuuluu veden pH-säätö lipeällä sekä veden desinfiointi UV-valolla ja klooriamiinikemikaalilla. Syöttämällä klooriamiinia veteen taataan veden hygieenisen laadun säilyminen verkostossa ja lisäksi varaudutaan häiriötilanteiden varalle. Vesilaitoksilla on lainsäädännöllinen velvollisuus varautua häiriötilanteisiin.

Klooriamiini on yleisesti käytössä oleva vedenkäsittelykemikaali ja se valmistetaan natriumhypokloriitista ja ammoniumkloridista tai -sulfaatista. Koska vedentuotanto perustuu hyvälaatuiseen pohjaveteen, niin klooriamiinin annostus on pieni eikä aiheuta muutoksia veden laadussa. Ojastenmäellä uudet järjestelmät otettiin käyttöön syksyllä 2016 ja Kellolanlähteen vedenottamoilla klooriamiinin syöttö alkaa tammikuussa. Kellolanlähteen vedenottamon vedenjakelualue on Hämeenkosken taajama.

Faktat Hämeenkosken alueen vedentuotannosta:

  • Vedentuotanto perustuu yksistään pohjaveteen
  • Alueella on kaksi vedenottamoa: Ojastenmäki ja Kellolanlähde
  • Näistä vedenottamoista pumpattiin vuonna 2017 yhteensä 60 000 kuutiota vettä kulutukseen.
  • Hämeenkoskella on noin 400 kiinteistöä yleisen vesihuollon piirissä.
  • Vedenkäsittelyjärjestelmät: Lipeän syöttö veden pH-säätöä varten ettei verkosto tai kiinteistön vesijohdot syövy. UV-valokäsittely ja klooriamiinin syöttö veden desinfioimiseksi ja veden hygieenisen laadun säilymiseksi verkostossa.
  • Vuoden 2017 kaikki vesinäytteet täyttivät talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja –suositukset
  • Lahti Aqua vastaa koko Hollolan alueen vesihuoltopalveluista.

 

Lisätiedot Käyttöpäällikkö Janne Mäki-Petäjä 03 851 5961