Uudistuksia Nastolan vedenottamoilla

27.03.2017 08:47

Uudistuksia Nastolan vedenottamoilla - Lahti Aqua

Lahti Aqua kehittää ja uudistaa Nastolan alueen vesihuoltoa. Nastolan vedenottamoilla on uudistettu prosessilaitteita ja –automaatiota, minkä johdosta Nastolan alueen vedenottamoilla on vastaavat järjestelyt kuin muissakin Lahden ja Hollolan vedenottamoilla. Nastolan vedenottamoilla on täydennetty olemassa olevaa vedenkäsittelytekniikkaa lisäämällä klooriamiinin syöttölaitteet. Syöttämällä klooriamiinia veteen taataan veden hygieenisen laadun säilyminen verkostossa ja lisäksi varaudutaan häiriötilanteiden varalle. Klooriamiini on yleisesti käytössä oleva vedenkäsittelykemikaali ja se valmistetaan natriumhypokloriitista ja ammoniumkloridista. Koska vedentuotantomme perustuu hyvälaatuiseen pohjaveteen, niin klooriamiinin annostus on pieni eikä aiheuta muutoksia veden laadussa. Klooriamiinin syöttö alkaa huhtikuun alussa.

Nastolan vedenottamoiden uudistukset liittyvät myös kesällä käyttöönotettavaan Lahti – Villähde yhdysvesiputkeen. Jatkossa vettä johdetaan Lahdesta Nastolan suuntaan ja näin turvataan veden saatavuus ja riittävyys Nastolan alueella kaikissa tilanteissa. Yhdysputken käyttöönotosta tiedotamme erikseen.

Faktat Nastolan alueen vedentuotannosta:

  • Vedentuotanto perustuu yksistään pohjaveteen
  • Alueella on neljä vedenottamoa: Villähde, Levonniemi, Mälkönen ja Alimmainen
  • Näistä vedenottamoista pumpattiin vuonna 2016 yhteensä 0,93 miljoonaa kuutiota vettä kulutukseen
  • Uusi käsittely: klooriamiinin syötöllä taataan veden hygieeninen laatu verkostossa (varmuusdesinfiointi)
  • Olemassa olevat käsittelyt: Lipeän syöttö veden pH-säätöä varten ja UV-valokäsittely veden desinfioimiseksi
  • Vuoden 2016 kaikki vesinäytteet täyttivät talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja –suositukset

Lisätietoja: Lahti Aqua Oy, toimitusjohtaja Martti Lipponen 03 851 5912