Uusi asetus vesi- ja viemärilaitteistojen suunnitteluun ja rakentamiseen

27.02.2018 12:35

Uusi asetus vesi- ja viemärilaitteistojen suunnitteluun ja rakentamiseen - Lahti Aqua

Ympäristöministeriö on antanut uuden asetuksen rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. Asetuksen tavoitteena on turvata puhdas vesi ja laitteistojen turvallinen käyttö sekä estää vesivahingot ja vuodot.

Asetus koskee uuden rakennuksen vesi- ja viemärilaitteistojen suunnittelua ja rakentamista. Lisäksi se koskee rakennuksen laajennusta, korjaus- ja muutostyötä sekä käyttötarkoituksen muutosta. Asetus astui voimaan 1.1.2018. Uusi asetus korvaa aikaisemman rakentamismääräyskokoelman osan D1 kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot.

Ympäristöministeriöltä on tulossa vielä soveltamisopas asetukseen liittyen.