Vanhat tonttijohdot ovat riski kiinteistölle ja ympäristölle

22.10.2018 13:17

Vanhat tonttijohdot ovat riski kiinteistölle ja ympäristölle - Lahti Aqua

Vesihuolto on Suomessa korkealla tasolla, mutta vesihuoltolaitosten toiminnan lisäksi vesihuoltoverkoston kunnossa pysyminen vaatii toimia myös kiinteistöjen omistajilta. Yli 50 vuotta vanhat tonttijohdot ovat riski sekä kiinteistölle että ympäristölle. Kiinteistöjen omistajilla on oma vastuunsa tonttijohtojen kunnon ylläpidossa, ja ajoissa tehty saneeraus vähentää vesivahinkojen riskiä. Saneeratuilla tonttijohdoilla voidaan siis myös nostaa kiinteistön arvoa. Kiinteistöjen ja vesihuoltolaitoksen vastuurajat ovat kuntakohtaisia.

Ympäristö hyötyy kiinteistöjen tonttijohtojen hyvästä kunnosta. Kun jätevesiviemärit ja hulevesiviemärit ovat kunnossa, jätevesiviemäriin ei joudu sinne kuulumatonta vuotovettä, ja näin ollen myös vesilaskun määrä pysyy pienempänä. Rankkasateet kuormittavat verkostoa ja puhdistamon kapasiteettia, jolloin puhdistamattomia jätevesiä voidaan joutua ohjaamaan suoraan vesistöön. Suuri osa jätevesiviemäriin päätyvistä vuotovesistä tulee tonttien puolelta rankkasateiden aikana. Näin tapahtuu kun tonttien viemärit ovat huonokuntoisia, kaivot huonosti asennettuja tai sadevedet väärin johdettuja.

Tonttijohtojen uusiminen kannattaa tehdä viimeistään, kun katualueella saneerataan vesihuoltoverkostoja. Lisäksi voit vaikuttaa hulevesiverkoston toimivuuteen suosimalla piha-alueella vettä läpäiseviä pintoja asfaltin sijaan, rakentamalla puutarhaan vesiaiheita, jotka viivyttävät vettä tontilla ja keräämällä kattovesiä kasteluvedeksi.

Lisätietoa tonttijohtojen saneerauksesta löydät Vesilaitosyhdistyksen esitteestä.

Tonttijohtoihin liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä LVI-asiantuntijoidemme puoleen. Yhteystiedot löydät täältä.